Ledig stilling

Kristiansund kommune

Kommuneoverlege

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye kommuneoverlege? Dersom du en erfaren lege som har interesse for samfunnsmedisin og kan tenke deg å bo, oppleve og utforske livet i Kristiansund, da er du den vi søker til 100% stilling som kommuneoverlege.

Kristiansund kommune har et årsverk for kommuneoverlege, 0,4 årsverk som legevaktoverlege og 100% årsverk for sykehjems overlege. Sistnevnte tilhører enheten Storhaugen helsehus. I tillegg er det 2,6 årsverk sykehjemsleger og 0,7 årsverk helsestasjonslege. Kristiansund kommune har 29 fastlegehjemler og 3 LIS 1 leger. Kommuneoverlegen rapporterer til kommunalsjef og skal i tillegg til å bekle rollen som kommuneoverlege, lede enhet for legetjenester.  

Arbeidsområder 

Kommuneoverlegen skal ivareta samfunnsmedisinske oppgaver innenfor Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeidet, Helsepersonelloven, Psykisk helsevernloven og Lov om miljørettet helsevern, med flere Kommuneoverlegens oppgaver er i hovedsak medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging, i tillegg til forebyggende arbeid. I folkehelsearbeidet har kommuneoverlegen sentrale oppgaver av overordnet karakter knyttet til oversikt over helsetilstand til befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker denne. I kommunens overordnede planarbeid (kommuneplan mv) skal kommuneoverlegen påse og bidra til at samfunnsmedisinske perspektiv blir belyst og ivaretatt på en hensiktsmessig måte.  

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • ansvarlig for strategi, planlegging, organisering og drift av enheten for legetjenester
 • helsefaglig rådgiver for kommunedirektør, kommunalsjefer og kommunale helsetjenester
 • følge opp kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet i legetjenestene
 • være pådriver for tjenesteutvikling
 • delta i samarbeidsutvalg og allmennlegeutvalg
 • inngå i kommunens kriseledelse og beredskapsarbeid
Kvalifikasjonskrav
 • det søkes etter lege med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon, fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin, eller nært forestående spesialisering i samfunnsmedisin. Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering og forventer at dette fullføres. Andre spesialiteter kan vurderes

 • gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig med god språkforståelse.
 • søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
Personlige egenskaper 
 • engasjert og positiv
 • arbeider selvstendig og tar initiativ
 • trives med ledelse og utviklingsarbeid  
 • systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • god evne til kommunikasjon og samarbeid
 • god rolleforståelse

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr
 • gode muligheter for faglig utvikling
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.