• Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  Tønsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Tønsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4095316
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune

Kommuneoverlege

Tønsberg kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Som kommuneoverlege i Tønsberg kommune vil du samarbeide med fagmiljøer innenfor de ulike kommunalområdene, og er kommunens medisinskfaglige rådgiver i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens § 5-5.

Stillingen er organisert i kommunalsjefens stab innenfor kommunalområdet Mestring og helse.

I tillegg til denne stillingen lyser vi også ut en stilling som assisterende kommuneoverlege. Det er tiltenkt at disse stillingene skal komplementere hverandre og samarbeide om oppgavene.

På sikt vurderer Tønsberg kommune å se på muligheten for å bygge et samfunnsmedisinsk team slik at vi løser samfunnsoppdraget innenfor alle deler av samfunnsmedisinen på en god måte

 Hovedoppgaver:

 • Medisinsk- og samfunnsfaglig rådgivning til kommunens ledelse.
 • Strategisk fag- og kvalitetsutviklingsarbeid innen kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • Oppfølging av spesielle tverrsektorielle saker
 • I krisesituasjoner må det påregnes å delta i kommunens beredskapsarbeid, med en viss tilgjengelighet ut over ordinær arbeidstid
 • I nåværende situasjon er vaktarbeid knyttet til Covid-19 en viktig del av arbeidet, denne vaktbelastningen vil dele med nyopprettet stilling som assisterende kommuneoverlege
 • Overordnet faglig ansvarlig for kap. 4a og kap. 9, lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Saksbehandling
 • Delta på kommunens pasientsikkerhetsvisitter
 • Faglig ansvarlig for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Kjennskap til kommunal virksomhet, og erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel
 • Generell kunnskap om offentlig forvaltning
 • Kjennskap til og interesse for aktuelt lov- og forskriftsverk
 • Erfaring fra samfunnsmedisin vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

I stillingen må du:

 • Ha gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere
 • Kunne jobbe selvstendig på en systematisk, effektiv og målrettet måte
 • Ha evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig
 • Være opptatt av endrings- og utviklingsarbeid
 • Utvise initiativ, interesse og engasjement for samfunnsmedisin og inneha god rolleforståelse

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor kommunehelsetjenesten.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet:

Vi stiller krav om gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. Denne må fremlegges før tiltredelse

 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

 
 • Bedrift
  Tønsberg kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  Tønsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Tønsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4095316
 • Se her for andre jobber fra Tønsberg kommune