Kommunejordmor, 20 % fast stilling

Røros kommune

Kort om stillingen

Kommunejordmor i 20 % stilling. Røros og Holtålen kommune samarbeider om kommunejordmor og jordmor i beredskap. Som jordmor i denne stillingen blir du ansatt i Røros kommune. Pr. tiden er arbeidssted Holtålen kommune.

Om oss

Røros helsestasjon har ansvar for helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste i grunnskolen og videregående skole, helsestasjon for ungdom, miljørettet helsevern, flyktningehelsetjeneste og jordmortjeneste. Avdelingen tilhører virksomhet for helse, og vi er et godt team som består av fem helsesøstre, to kommunale jordmødre, fysioterapeut og lege. Vi har et godt samarbeid med de andre tjenestene som jobber opp mot barn og unge i kommunen, og har vært en av pilotkommunene i samarbeidsmodellen BTI (bedre tverrfaglig innsats).

Kvalifikasjoner
 •  Offentlig godkjent jordmor
 •  Ønskelig at søker har arbeidserfaring fra fødeavdeling og svangerskapskontroller 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Svangerskapskontroller 
 •  Barseloppfølging
 •  Kurs og undervisning
Personlige egenskaper
 •  Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 •  Jobbe selvstendig
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.