Detaljer


Kommunedirektør

Som ny kommunedirektør i Nordre Land kommune vil du møte spennende muligheter og utfordringer. Sammen med en dyktig administrasjon skal du legge til rette for at politisk ledelse gis best mulig handlingsrom og gode beslutningsgrunnlag, med særlig fokus på nærings- og samfunnsutvikling. Overordnet mål for dette arbeidet er behovet for å øke kommunens attraktivitet og gjennom det sikre befolkningsgrunnlag og arbeidsplasser, samtidig som det grunnleggende kommunale tjenestenivået holder god standard.

Gjennom god og tillitsfull kommunikasjon og dialog med folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og lokalsamfunnet, skal kommunedirektøren legge til rette for å følge opp politiske vedtak i tråd med kommunens strategiske mål og fokusområder. Samtidig ligger det en positiv forventning om at kommunedirektøren skal være en pådriver for innovasjon, utvikling og effektivisering av Nordre Land kommune som en attraktiv kommune med godt omdømme.

Vi ser etter deg som er en trygg, samlende og tydelig leder som fremstår som en utpreget lagbygger, med høyere utdannelse og relevant ledererfaring. Det er viktig med erfaring fra ledelse av politisk styrte organisasjoner, helst fra kommune eller fylkeskommune, samtidig som det vil være en fordel med erfaring også fra privat næringsliv. Formell lederutdannelse er ønskelig. Du har en lyttende og involverende lederstil, er strategisk og helhetsorientert, med stor gjennomføringskraft og god økonomisk oversikt.

Som person er du jordnær og omgjengelig, med god balanse mellom ydmykhet og respekt på den ene siden og tydelighet og robusthet på den andre. Du er synlig i dialogen med egne ansatte og politisk ledelse, og lykkes med å skape glød og entusiasme rundt deg. Evnen til å forstå omgivelsene er vesentlig for å lykkes. 

Vi kan tilby spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, og ikke minst mange dedikerte og faglig dyktige kolleger.

Nordre Land kommune ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen for øvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en våre rådgivere i Habberstad, Marit Mellem - tlf. 905 46 532, Senait Haile - tlf. 468 58 107 eller Jan Egil Myhre - tlf. 908 92 522.

Du søker via Nordre Land kommunes søknadsportal senest 2. november 2020.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.