Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Kommunalt ansatt fastlege, 2x100% stillinger og vikariat

 Kort om stillingen

Ved Røros legesenter har vi to faste stillinger ledig som kommunalt ansatt fastlege i 100% stilling, og et ledig vikariat i 100% stilling.

Listelengde er inntil 850 pasienter.

 

Trykk på vedlagt lenke, og se filmen som beskriver hvordan det er å jobbe som lege i Røros kommune. Her kan du også møte noen av våre ansatte i tjenesten:

https://www.youtube.com/watch?v=hVaY7SqxvjY

 

Om oss

Røros legesenter består av kommunalt ansatte fastleger. Når vi blir fulltallige, vil det jobbe 8 fastleger og 1 LIS1 ved legesenteret, i tillegg jobber det erfarne sykepleiere, bioingeniører og helsesekretører hos oss. Det er et veldrevet legesenter som gir trygge rammer, stor grad av variasjon og tverrfaglige arbeidsoppgaver. Ved senteret har vi fokus på samarbeid og kollegaveiledning.

Røros legesenter er per dags dato lokalisert ved St. Olavs hospital avd. Røros, men fra midten av mars flytter vi inn i midlertidige lokaler mens legesenteret renoveres. Lokalene vi flytter inn i er splitter nye og rommer en del av kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester.

Vi har et interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunene Holtålen og Os kommuner. Legevaktdistriktet har cirka 10 000 innbyggere. Per dags dato er det 12-delt legevakt, når alle stillingene i legevaktsdistriktet blir besatt vil den bli 17-delt. Legevaktsentralen er lokalisert på Røros sykehus og legevakten vil flytte inn der i slutten av april, frem til da er den lokalisert ved dagens legesenter. Legevaktslegen har disponibel leilighet i umiddelbar nærhet med tilgang til journalsystem. Legen er privat næringsdrivende på legevakt, og får beredskaps- og timelønn i henhold til SFS 2305 (særavtale DNLF) og legen beholder alle refusjoner og tillegg selv. Legevaktslegen disponerer akuttbil. Akuttbilen er bemannet med paramedic mandag-fredag mellom kl. 10-22.

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Lege er under spesialisering (LIS3) eller spesialist i allmennmedisin
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning
 • God kjennskap til norsk lovverk og trygdesystem
 • Førerkort klasse B, bør disponere egen bil
 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Pasientliste på inntil 850 pasienter
 • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
 • Inntil 20% ikke-kurative oppgaver
 

Personlige egenskaper

 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode evner til samhandling
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende muntlig og skriftlig
 

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • det tilrettelegges for veiledet tjeneste
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere
 

Annet

 • kommunen tilrettelegger for at alle kan komme i gang med LIS3-løp og resertifisering av spesialiteten
 • ikke-kurative oppgaver ved Røros legesenter innebærer visitt ved to sykehjem, helsestasjon for barn og unge, lege i samisk helseteam og visitt ved intermediæravdelingen ved Røros sykehus
 • journalsystem ved Røros legesenter er CGM Journal, i november 2022 går vi over til å bruke Helseplattformen. På legevakt brukes CGM Legevakt.
 • aktuelle søkere blir innkalt til intervju, vitnemål og attester medbringes da
 • gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • tiltredelse etter avtale
 

Kontaktpersoner:

 

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.