Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

Kommunalsjef stab og støtte - 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Østre Toten kommune har ca. 15 000 innbyggere og er den 9.største kommunen målt i folketall i Innlandet fylke. Administrasjonssenteret i kommunen finner man på Lena. Det er relativt korte avstander til Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar, og bare en times kjøretur til Gardermoen. Av dette er slagordet «Tett nok ved og langt nok unna» blitt til.

Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Som arbeidsplass tilbyr vi utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse.
Mer om oss på www.ostre-toten.kommune.no

Nyetablert og spennende stilling i utviklingsorientert kommune.

Kommunalsjef - stab og støtte

Østre Toten kommune er i utvikling, og for å levere gode tjenester til innbyggere og ansatte i kommunen stiller vi høye krav til produktivitet og leveranser innen stab og støttefunksjoner. Østre Toten kommune har derfor valgt å opprette en stilling som kommunalsjef for stab og støttefunksjoner, og søker nå en samfunnsengasjert og drivende leder for denne enheten. Målet med enheten er å støtte kommunens virksomhet med tjenester av høy kvalitet, og enheten skal kjennetegnes ved å være utviklingsorientert, aktiv og en strategisk partner for hele organisasjonen, og vil sikre ivaretakelse av arbeidsgiverfunksjonen, organisasjonsutvikling og samtidig bidra til at Østre Toten kommune er en samlet organisasjon. Stab- og støtteenheten skal bidra til at hele organisasjonen mestrer å møte framtidige oppgaver, utfordringer og krav på en hensiktsmessig måte.
Vår nye kommunalsjef for stab og støtte må ha stor innsikt og kunnskap innenfor de områder som er underlagt sitt ansvarsområde, og må evne å se utvikling og samhandling som en viktig del av sine oppgaver. Stab og støtte består av enheter HR, økonomi og IKT, digitalisering og innovasjon (IDI). Kommunalsjef rapporterer til kommunedirektør, og er en del av hans ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

Som kommunalsjef for stab og støtte skal du ivareta de organisasjonsovergripende utviklings-, innovasjons-, forvaltnings- og driftsoppgaver som skal støtte enhetenes virksomhet rettet mot innbyggere og næringsliv innenfor HR, økonomi og IKT. Det kjennetegner alle stab- og støttefunksjonene at det er både drifts- og utviklingsoppgaver som tilligger denne funksjonen, og gjennom å bruke din erfaring og kompetanse skal du sørge for at kommunen løser disse tjenestene på en effektiv og god måte til det beste for brukerne.

Som kommunalsjef stab og støtte skal du bistå kommuneledelsen i utviklingen av organisasjonen. Du initierer og gjennomfører tiltak innen HR, økonomi, IKT, Digitalisering og innovasjon, og følger opp sentrale strategier og føringer. Du må kunne samarbeide og kommunisere godt med hele organisasjonen, og du har i din rolle et medansvar i kommunedirektør sin ledergruppe.
Du vil ha et overordnet budsjett- og resultatansvar og sørge for at man holder seg innenfor de økonomiske rammene som er gitt.

Kvalifikasjoner:

Vi søker kandidater som har formell høyere utdanning og ledererfaring fra tilsvarende stilling. Du må forstå rammebetingelsene innen offentlig sektor, og ha innsikt og dyp forståelse innen ett eller flere av de enhetene som er underlagt din ledelse.
Vi tror kvalifiserte kandidater har et brennende engasjement for å skape gode brukeropplevelser, og evne til å se helhet på tvers av organisasjoner. Du har god innsikt i planlegging og gjennomføring av endringsprosesser, og erfaring med organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring.

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som evner å kombinere strategisk tenkning med operativ ledelse og gjennomføring. Du er resultatorientert, fleksibel, løsningsorientert og evner å nå fastsatte mål. Videre er du en trygg og tydelig leder med en motiverende og tillitsbasert lederstil. Gjennom god struktur og faktabaserte vurderinger er det naturlig at din kompetanse og vurderinger etterspørres i organisasjonen. For å lykkes i stillingen er det viktig at du skaper engasjement og motivasjon for endring. Videre er du en god relasjonsbygger som bygger gode lag og skaper miljø for deling av kunnskap og erfaring.

Vi tilbyr:

  •  Svært sentral rolle i utviklingen av en fremtidsrettet kommune.
  •  En utviklingsorientert organisasjon
  •  Fleksibel arbeidstidsordning
  •  Konkurransedyktige betingelser

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker tlf. 91729682 / Trond Sandvik tlf.95055233 hos Headvisor.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.