Ledig stilling

Nordre Land kommune

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nordre Land kommune søker kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Kommunalsjef samfunnsutvikling har det overordnede ansvaret for tjenesteområdet, og skal sammen med dyktige fagpersoner bidra til bærekraftig og strategisk samfunnsutvikling. Du vil være en del av kommunedirektørens ledergruppe, som har fokus på helhetlig, brukerorientert og koordinert utvikling av kommunen som tjenesteleverandør. Samfunnsutvikling leverer tjenester som er viktig for både innbyggere og nærlingsliv. Godt samspill med folkevalgte, private aktører og sentrale myndigheter er avgjørende for å levere gode og riktige tjenester.

Nordre Land er en kommune med mange muligheter fra fjord til fjell, hvor både hytteutvikling, landsby- utvikling, kommunale eiendommer, lokalt næringsliv og landbruk er viktige elementer. 

Viktige arbeidsoppgaver vil være: 

 • Strategisk ledelse, som en del av kommunedirektørens ledergruppe
 • Leder for tjenesteområdet samfunnsutvikling, hvor fagområdene eiendom, landbruk, byggesak, oppmåling, plan, næring, kultur, brann og teknisk drift inngår
 • Legge til rette for aktivitet og utvikling innen lokalt næringsliv
 • Sikre kontinuerlig forbedringsarbeid og kompetanseheving innenfor tjenesteområdet, med fokus på blant annet fag, lovverk, miljø og mottakere av tjenestene
 • Sikre godt samspill mellom fagområdene i samfunnsutvikling, strategisk ledelse og politisk ledelse
 • Delta i prosesser i fagmiljøene, samt involvere og inkludere, for å sikre felles forståelse, helhet og gode tjenester
 • Forberede til, iverksette og gjennomføre politiske vedtak

Ønsket bakgrunn/ erfaring: 

 • Relevant utdanning på høyskole-/ universitetsnivå
 • Ledererfaring som er relevant for stillingen
 • God forståelse for økonomi
 • Erfaring med endringsledelse og strategisk ledelse er ønskelig
 • Det kan være en fordel med erfaring fra en politisk styrt organisasjon
 • Kunnskap om relevant lovverk

Personlige egenskaper vi ser etter: 

 • Inkluderende, tillitsbyggende og ha gode kommunikative ferdigheter, slik at du skaper felles forståelse og respekt i samhandling med ulike parter
 • Løsnings- og resultatorientert, samt inneha høy gjennomføringsevne
 • I alle våre tjenester skal verdiene åpen, offensiv og ansvarlig være normgivende

 

Ta gjerne kontakt med kommunedirektør Ola Helstad for å høre mer om stillingen og Nordre Land kommune. 

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.