Ledig stilling

Gjøvik kommune

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik er en moderne kommune hvor kunnskap, industri og kultur går hånd i hånd. Som regionsenter for et av Norges sterkeste teknologiske miljøer, med tunge utdanningsinstitusjoner som NTNU og Fagskolen Innlandet, er vi et tyngdepunkt for kompetanse mellom Oslo og Trondheim. Gjøvik kommune har som mål å skape vekst og utvikling på en samfunnsnyttig og bærekraftig måte. Vi ønsker å øke antall innbyggere, studenter og arbeidsplasser. Derfor jobber vi med å utvikle kommunen vår for å møte framtidens muligheter og utfordringer - til det beste for våre nåværende og framtidige innbyggere.

Til å lede dette arbeidet i nær samhandling med ansatte, innbyggere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner, søker vi kommunalsjef samfunnsutvikling.

Du vil i denne stillingen få det overordnete ansvaret for sektor samfunnsutvikling. Denne sektoren består i dag blant annet av områdene arealplan, byggesak, oppmåling, strategi og utvikling, kultur, landbruk, næringsutvikling og byutvikling. Det pågår en stor organisasjonsgjennomgang og det kan bli strukturendringer som følge av den. Som kommunalsjef vil du få stor innflytelse på dette.

Du vil ha en sentral rolle i arbeidet med å gjøre Gjøvik enda mer attraktiv, samt være en aktiv tilrettelegger for det grønne skiftet. Du vil rapportere til kommunedirektøren, inngå i kommunens toppledergruppe og få ansvaret for nesten 100 dyktige og engasjerte medarbeidere.

Sektoren leverer viktige tjenester til innbyggere og andre aktører. Effektiv og profesjonell drift av sektoren er derfor viktig. 

Du forventes også å ha en tett dialog og samhandling med innbyggerne, næringslivet, utdanningsinstitusjoner, frivilligheten og mange andre.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede og utvikle sektor samfunnsutvikling
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling
 • Strategisk ledelse og systematisk utvikling av organisasjonen og tjenestene
 • Sikre gode prosesser og et godt samarbeidsklima mellom alle parter
Kvalifikasjoner:
 • Utdanning på høyskole- /universitetsnivå
 • Ledererfaring blant annet med å lede utviklings- og endringsprosesser
 • Dokumentasjon på god økonomiforståelse, gjerne formell økonomiutdannelse
 • Kjennskap til offentlig sektor, og forståelse for politiske prosesser
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgtapparat og/eller vernetjeneste 
 • Erfaring fra både offentlig og privat sektor er en fordel
Lederstil/personlige egenskaper:
 • Tydelig, involverende og samlende leder med gode samarbeidsevner
 • Åpen, motiverende og med evne til å skape engasjement
 • Innovativ og utviklingsorientert
 • Ha et langsiktig og strategisk perspektiv, men samtidig kunne å gå ned i detaljene når det er nødvendig
 • Løsnings- og resultatorientert, handlekraftig og ha evne og styrke til å gjennomføre nødvendige endringer
  Vi kan tilby:
 • En spennende lederjobb med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i en moderne og variert kommune med stort potensiale
 • Lønn etter avtale og Offentlig tjenestepensjon kort fortalt - KLP.no 
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.