• Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  28.05.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5189405
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune
Ledig stilling

Fjaler kommune

Kommunalsjef oppvekst

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer etter ein kommunalsjef oppvekst i 100 % fast stilling.

Vi ser etter deg som har eit stort engasjement for å utvikle oppvekstsektoren vidare og bidra til eit aktivt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i Fjaler kommune. Vi ønskjer ein samlande og handlekraftig leiar som bidrar til eit godt arbeidsmiljø ved å motivere og skape trivsel blant medarbeidarar og kollegaer. Som vår nye kommunalsjef har du ansvar for å delta og legge til rette for tverrfagleg samarbeid, både innan kommunen og med eksterne samarbeidspartar.

Vi kan tilby interessante og utviklande arbeidsoppgåver saman med dyktige og engasjerte medarbeidarar. Som ein del av kommunedirektøren si leiargruppe og strategisk leiing vil du være med på å utvikle kommunen vidare i ei spanande tid, i samspel med politikarar og administrasjon. Kvardagen vil gi mogelegheiter og utfordringar som krev eit tydeleg fokus på resultat og løysingar.

Høyrast dette interessant, utfordrande og ikkje minst spanande ut? Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon om stillinga. 

 

Arbeidsoppgåver
 • Overordna budsjett-, økonomi- og personalansvar innanfor eige ansvarsområde
 • Overordna fagleg ansvar for skular, barnehagar, PPT og vaksenopplæring
 • Koordineringsansvar for ei heilskapleg satsing i oppvekst
 • Strategisk utviklingsarbeid og endringsprosessar
 • Medverke til interkommunalt samarbeid
 • Leiar i det interkommunale fagrådet i PPT
 • Sakshandsaming til politiske organ innan fagområdet

Kvalifikasjonar
 • Relevant høgre utdanning frå høgskule  og/ eller universitet
 • Barnehage- eller skulefagleg kompetanse
 • Leiarerfaring
 • Kunnskap om økonomistyring og budsjettarbeid
 • God organisasjonsforståing og evne til å handtere kompleksitet
 • Forståing for samspelet mellom politikk og administrasjon

Vi legg vekt på at ein er personleg eigna for stillinga

Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Endrings- og utviklingsorientert 
 • Systematisk 
 • Tydeleg og handlekraftig
 • Løysingsorientert
   
Vi tilbyr
 • Ein spanande og viktig jobb
 • Eit hyggeleg og engasjert kollegium
 • Kommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter avtale

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering.

 

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  28.05.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6963, DALE I SUNNFJORD
  FJALER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5189405
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune