Ledig stilling

Kongsberg kommune

Kommunalsjef oppvekst

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Oppvekst er en av fire sektorer i Kongsberg kommune og rommer skole, barnehage, barnevern, PPT-tjenesten og forebyggende helsetjeneste barn og unge. Som vår nye kommunalsjef har du et bredt samfunnsperspektiv, med et overordnet blikk for kommunens rolle og oppgaver. Vi forutsetter at du har god innsikt i og erfaring fra oppvekstfeltet, samt et ektefølt engasjement for tidlig innsats og helhetlig tenking i arbeidet inn mot barn og unge.

Du vil lede en organisasjon med stolte og dedikerte medarbeidere. Samtidig vil du bidra inn i den helhetlige tenkningen rundt utviklingen av Kongsberg kommune som del av kommunedirektørens ledergruppe.

 

Hvem ser vi etter?

Vi søker en leder som evner å skape gode relasjoner til medarbeidere, politikere, innbyggere og samarbeidspartnere. Du har god rolleforståelse for hvordan man jobber i en politisk styrt organisasjon, gjerne med erfaring fra kommunesektoren. Du får et helhetlig og strategisk ansvar for ledelse av oppvekstsektoren som skal sikre at ressursene utnyttes på best mulig måte, med god økonomistyring og -kontroll.

Som person er du utviklingsorientert og nysgjerrig av natur, med en synlig, inkluderende og motiverende lederstil. Du er trygg og tydelig som leder, og har en arbeidsform som fremmer samhandling og helhetlig tenkning. Vi forutsetter at du kommer til oss med en ydmyk og lyttende tilnærming, med respekt for faget og kompetansen i organisasjonen.

 

Bakgrunn/erfaring

Du har relevant høyere utdannelse og ledererfaring fra oppvekstsektoren. I tillegg har du erfaring fra ledelse av endrings- og utviklingsprosesser. Formell lederutdanning er ønskelig.

 

Vi tilbyr

Du får en sentral rolle i et viktig samfunnsoppdrag, med en unik mulighet til å bidra og skape resultater i en attraktiv og veldrevet kommune i vekst. Du kommer til et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer som vil at du skal lykkes. Konkurransedyktige betingelser.

 

Mer informasjon

Ansettelse skjer med bistand fra Habberstad Rekruttering. Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Marit Mellem, tlf. 905 46 532 for nærmere informasjon om stillingen.

   

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.