• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  12.11.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155528
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Kommunalsjef økonomi

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 kompetente medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen, stolt og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv. 

Kongsberg kommune ble nummer 1 i Kommunal Rapports Kommunebarometer for 2020.

 

Kongsberg kommune har ledig fast 100% stilling som kommunalsjef økonomi.

 

Innhold i stillingen

Stillingen har faglig og personaladministrativt ansvar for økonomiavdelingen med 11 ansatte. 
En viktig oppgave vil være å samle og videreutvikle avdelingens ulike fagområder og samarbeide med ledere ute i organisasjonen.

Stillingen har et strategisk og helhetlig perspektiv med ansvar for utarbeidelse og oppfølging av budsjett, regnskap, økonomiplaner, årsplaner og årsmeldinger.

Sentrale arbeidsoppgaver er knyttet til økonomisk rapportering, analyse, videreutvikling av rutiner, budsjett og prognosemodeller.

Kommunalsjefen vil ha ansvar for å forberede og presentere saker innen sitt ansvarsområde overfor politisk nivå. 

Det å kunne sette eget ansvarsområde inn i et helhetsperspektiv er vesentlig. Kompetanseoverføring og rådgivning i tett dialog med seksjonene vil være viktige oppgaver.

Stillingen rapporterer til kommunedirektør, og du vil være en del av kommunedirektørens ledergruppe med et helhetlig, strategisk ansvar for kommunens drift og utvikling.

 

Vi tilbyr

En ansvarsfull lederstilling med store utviklingsmuligheter i en kommune som har fokus på god økonomisk styring.

Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse

Lønn etter avtale.

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Krav og ønsker til deg

Vi ser etter en tydelig, inkluderende og engasjert leder som er trygg på sin fag- og lederkompetanse.

Kommunalsjef økonomi skal lede og gjennomføre utviklings- og endringsprosesser innen fagområdet. Du må derfor kunne samarbeide konstruktivt og ha gode evner til relasjonsbygging.
Det er viktig at du er resultatorientert, systematisk og 
evner å analysere og se sammenhenger.

Vi ønsker at du har økonomisk kompetanse innen offentlig forvaltning og erfaring fra arbeid i en politisk styrt organisasjon.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, arbeidsspråk er norsk. 

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Søkere må ha utdannelse fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis som samfunns- eller siviløkonom. Spesielt relevant ledererfaring kan i særskilte tilfelle kompensere for utdanningskravet.

Relevant arbeids- og ledererfaring og gode IT-kunnskaper er en forutsetning.Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  12.11.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155528
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune