• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7012, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5761999
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Kommunalsjef mestring og inkludering

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som kommunalsjef mestring og inkludering.

Dette er en nyopprettet kommunalsjefsstilling på byrådsområde Oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Vi etablerer et kommunalsjefområde som vil ha viktige oppgaver for å ivareta koblinger og sammenhenger mellom det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske, med sikte på å gi barn og unge et best mulig tilbud i barnehager og grunnskoler. Som kommunalsjef vil du ha overordnet ansvar for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Dagskolen med Skoleteamet, og ulike oppgaver knyttet til helhet og sammenheng på oppvekstområdet. Du får dermed en nøkkelrolle sammen med kommunalsjefene for barnehage og skole i å samordne innsatsen på store tjenesteområder. Kommunalsjefområdet er nyopprettet i forbindelse med innføring av parlamentarisme, og områdets organisering og oppgaver må utredes nærmere etter etablering. 

Byrådsområdet Oppvekst og utdanning har ansvar for tjenester av stor betydning for innbyggerne våre. Feltet er viktig politisk, med ambisiøse målsettinger både fra byrådet, bystyret og nasjonale myndigheter. Som del av kommunaldirektørens ledergruppe vil du ha medansvar for utvikling av oppvekstfeltet samlet. Dette er felt forbundet med stor medieinteresse. For alle kommunalsjefene vil en viktig del av jobben være å håndtere denne dialogen. 

I tillegg til nasjonale styringsdokumenter og fortløpende lokalpolitiske føringer, angir vår samfunnsplan Trondheimsløftet en spennende retning for utvikling av samfunnet og organisasjonen. Samfunnsplanen underbygges av Stein Saks Papir, temaplan for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap, som legger overordnede føringer for alle som jobber med barn og unge i Trondheim. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det et uttalt mål å være en foregangskommune når det kommer til partssamarbeid på alle nivå.

Som kommunalsjef rapporterer du til kommunaldirektør for oppvekst og utdanning.  

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå.
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra oppvekst- og utdanningsområdet.
 • God kjennskap til offentlig sektor, inkludert forvaltning.
 • Erfaring fra endrings- og innovasjonsprosesser der innbyggernes opplevde behov påvirker valg av løsninger. 
 • God forståelse for politiske prosesser og erfaring med å jobbe i et politisk styrt system.
 • Forstå og kunne sikre godt partssamarbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra samarbeid med universitets- og forskermiljø. 

Personlige egenskaper:

 • Sterke lederegenskaper og evne til å skape resultater gjennom nærledelse, samarbeid og medvirkning.
 • Ha genuin tro på at styrking av fellesskapene skaper mestring og mening for barn, unge og deres familier.
 • God kommunikasjonsevne og evne til å formidle komplekse saker på en enkel og forståelig måte.
 • Ha et syn på ledelse og styring som er i tråd med Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag.
 • Dette er en lederstilling der det stilles store krav til relasjonelle ferdigheter.  
 • God evne til å mestre komplekse drifts- og utviklingsoppgaver.
 • Som person er du nysgjerrig, løsningsorientert og opptatt av at laget skal lykkes. 

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og spennende arbeid i en kommune i utvikling.
 • Gode utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø.
 • En topplederstilling av stor strategisk betydning for byen og regionen.
 • Anledning til å utvikle eget lederskap gjennom ledelsesutvikling.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7012, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5761999
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune