Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester

Vi søker etter en dyktig kommunalsjef, som kan bidra til å realisere helse og velferds samfunnsoppdrag:

Innbyggere som trenger det skal få helse-, sosial og omsorgstjenester av god kvalitet, innenfor vedtatt budsjettramme, på en måte som gjør at ansatte opplever arbeidsglede.

Helse og velferd i Stavanger kommune består av 40 virksomheter av ulik størrelse og karakter, og har ca 4500 ansatte. Tjenesteområdet ledes av direktør for helse og velferd og har en tverrfaglig sammensatt stab på rundt 40 årsverk. Lederteamet består, ved siden av denne stillingen, av kommunalsjef helse og omsorg, helsesjef og tre avdelingssjefer som alle rapporterer til direktør.

Kommunalsjef for velferd og sosiale tjenester har ansvar for følgende virksomheter: NAV-kontorene, helse- og velferdskontorene, bofellesskap, boligkontor, arbeidstreningssenteret, flyktningtjenesten, rehabiliteringsseksjonen, krisesenteret, OBS-team, dagsenter og avlastning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig ansvar for tjenestekvalitet, økonomi og personal innenfor egne virksomheter
 • Sikre at tjenestene er forsvarlige, og leveres innenfor rammen av vedtatt budsjett 
 • Rekruttere, lede og følge opp virksomhetsledere
 • Forberede, følge opp og iverksette politiske vedtak
 • Initiere og legge til rette for kontinuerlig forbedring av tjenestene, og lede omstillingsprosesser innenfor eget område

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innenfor sosialfaglig eller samfunnsvitenskapelig retning
 • Videreutdanning innen ledelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant ledererfaring. Ledererfaring fra offentlig sektor er en fordel
 • Erfaring fra utrednings- og planprosesser, endrings- og omstillingsarbeid
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring 

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med annet skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som har god forståelse for tjenesteområdets oppdrag.

 • Du motiverer de du leder, og skaper oppslutning om felles mål og verdier 
 • Du evner å skape tillitsfulle samarbeidsrelasjoner
 • Du delegere oppgaver og ansvar, og kan utfordre og korrigere uønsket praksis 
 • Du har gode digitale ferdigheter og svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner 
 • Du er robust og har stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr:

 • En spennende lederutfordring hos en av regionens største arbeidsgivere 
 • Et godt støtteapparat og felleskap i et dynamisk lederteam
 • Gode stabs- og støttefunksjoner 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Hjem - jobb - hjem
 • Stillingskode 945100: Leder
 • Lønn etter avtale