• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  18.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7012, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5787542
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune
Ledig stilling

Trondheim Kommune

Kommunalsjef

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som kommunalsjef for Medisinske tjenester.

Kommunalsjefsstillingen inngår i byrådsområde Helse- og omsorg i Trondheim kommune.

Kommunalsjefen vil ha en viktig funksjon for å ivareta de medisinske tjenestene i kommunen. Dette omfatter enhet for legevakt, legetjenester og smittevern og Øya helsehus. Kommunasjefområdet innebærer også ansvar for avtaleforvaltningen for fastlegene i kommunen. Ansvarsområdene kan bli justert som følge av endring i ansvarsområder til kommunalsjefene eller med bakgrunn i eventuell endringer i byrådets sammensetning. Kommunalsjefen vil få en viktig rolle i implementeringen av parlamentarisk styringsform.

Byrådområdet helse og omsorg har ansvar for tjenester av stor betydning for innbyggerne våre. Feltet er viktig politisk, med ambisiøse målsettinger både fra byrådet, bystyret og nasjonale myndigheter. Som del av kommunaldirektørens ledergruppe vil du ha medansvar for utvikling av området samlet, slik at innbyggerne opplever helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Dette er et felt forbundet med stor medieinteresse. For deg som kommunalsjef vil en viktig del av jobben være å håndtere denne dialogen. Ha et syn på ledelse og styring som er i tråd med Trondheim kommunes arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag.

I tillegg til nasjonale styringsdokumenter og fortløpende lokalpolitiske føringer, angir vår samfunnsplan Trondheimsløftet en spennende retning for utvikling av samfunnet og organisasjonen. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det et uttalt mål å være en foregangskommune når det kommer til partssamarbeid på alle nivå.

Som kommunalsjef rapporterer du til kommunaldirektør for Helse og omsorg og inngår, sammen med kommunalsjefene for hjemmebaserte tjenester og for sykehjem og omsorgsboliger, i dennes ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant helsefaglig utdanning på masternivå. 
 • Ledererfaring, fortrinnsvis fra kommunehelsetjeneste, medisinske tjenester eller annen helsevirksomhet .
 • God kjennskap til offentlig sektor, inkludert forvaltning.
 • Erfaring fra endrings- og innovasjonsprosesser, der innbyggernes behov påvirker valg av løsninger. 
 • God forståelse for politiske prosesser og erfaring med å jobbe i et politisk styrt system.
 • Forstå og kunne sikre godt partssamarbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra samarbeid med universitets- og forskermiljø. 

Personlige egenskaper:

 • Sterke lederegenskaper og evne til å skape resultater gjennom nærledelse, samarbeid og medvirkning.Tåle høyt arbeidstempo.
 • God kommunikasjonsevne og evne til å formidle komplekse saker på en enkel og forståelig måte, skriftlig så vel som muntlig.
 • God gjennomføringsevne og være resultatorientert.
 • Gode relasjonelle ferdigheter. 
 • God evne til å mestre komplekse drifts- og utviklingsoppgaver.
 • Som person er du nysgjerrig, utviklings- og  løsningsorientert. Opptatt av at laget skal lykkes. 

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og spennende arbeid i en kommune i utvikling.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø.
 • En topplederstilling av stor strategisk betydning for byen og regionen.
 • Anledning til å utvikle eget lederskap gjennom ledelsesutvikling.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. 
 

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  18.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  7012, TRONDHEIM
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5787542
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune