Kommunale fastleger Lervig legekontor

Stavanger Kommune

Stavanger kommune oppretter et nytt kommunalt legekontor som på sikt skal romme til sammen 4 kommunalt ansatte leger. Legekontoret har egne velutstyrte lokaler på Storhaug, i samme bygg som Lervig sykehjem.

I første runde søker vi etter to leger med spesialisering i allmennmedisin. Vi søker etter noen som har interesse for å være med å forme et nytt kommunalt legekontor. Arbeidet ved Lervig legekontor vil bestå av pasientbehandling som fastlege, veiledning av Lis3 i spesialisering for allmennmedisin, samt andre relevante oppgaver.

Legene vil bli ansatt i Avdeling for kommunale legetjenester med seksjonssjef for kommunale legekontor som nærmeste overordnede. Avdelingen er organisert i direktørområde Helse og velferd. Helsesjef er øverste medisinskfaglig ansvarlig for alle legetjenester i kommunen.

Kommunale legetjenester består for øvrig av andre kommunale legekontor, Sykehjemslegetjenesten, Ryfylke legevakt, samt Smittevernkontoret og Internasjonalt vaksinasjonskontor.

Oppstart etter avtale.

Du er velkommen til å ta kontakt om du har interesse eller spørsmål om stillingen. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig legeansvar for pasienter på liste
 • Tilpliktes kommunal legevaktsordning
 • Stillingen kan tillegges annet offentlig allmenlegearbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter spesialister i allmennmedisin
 • Leger med nært forestående godkjenning av spesialisering i allmennmedisin vil også bli vurdert
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2.
 • Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse

Personlige egenskaper:

 • Du engasjerer deg og skaper gode relasjoner til kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid, med ønske om å bidra med engasjement i et tverrfaglig miljø

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb som kommunal fastlege med mulighet for faglig utvikling
 • Et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Eget kvalitetsråd for legetjenesten
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Robuste stabs- og støttefunksjoner 
 • Hjem-jobb-hjem
 • Lønn etter avtale
 • Stillingskode: 852701- Legespesialist eller Stillingskode: 852700 – Lege
 • Tiltredelse etter avtale