• Bedrift
  Giske Kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6050, VALDERØYA
  GISKE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947649
 • Se her for andre jobber fra Giske Kommune
 • Oppdatert 27.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Giske Kommune

Kombiner ein kjekk arbeidsplass med hyggelege kollegaer og vakker natur i sommar som ferievikarar ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledige stillingar som ferievikarar ved Vigra, Giske og Godøy omsorgdistrikt frå 26.06. – 20.08.2023.

Vi søkjer deg som er engasjert og ønskjer å bidra til å gi beburarane våre ein fin kvardag. 

 •  sjukepleiar, vernepleiar, eller ha anna relevante helse- og sosialfagleg eller pedagogisk høgskuleutdanning.
 •  helsefagarbeidar eller anna relevant fagutdanning
 •  legestudent
 •  assistent i pleie og praktisk bistand
 • Vi tilbyr bonusordning

Du kan ønskjer ein eller fleire av desse arbeidsplassane og fordeling skjer etter behov for kompetanse:

 • Godøy bukollektiv
 • Vigra omsorgssenter med sjukeheimsavdeling for menneske med demenssjukdom 
 • Reset bufellesskap for menneske med funksjonsnedsettingar.
 • Vi har stillingar både på dag/kveld og natt, og eventuell prioritering må kome fram i søknaden. Det same gjeld kva tidsrom du kan arbeide. 

Kommunen sine deltidstilsette kan også søkje om auka stilling inntil 100 % i periodar dei sjølve ikkje avvikler ferie.


Det er krav om gyldig politiattest av ny dato for alle stillingane i omsorg.

I tillegg til formell utdanning og praksis vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga.

Det blir tilsett fortløpande i stillingane.

Vitnemål og karakterutskrift må sendast som vedlegg til søknaden.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskjeleg med erfaring frå liknande arbeid.
 • God digital kompetanse.
 • Det er ein fordel om søkjarane har førarkort og kan disponere eigen bil. For tilsette i heimebasert omsorg er det krav om førarkort for bil med manuelt gir.
 • Det er også ein fordel å kunne arbeide heile perioden utan avbrot.
 • Søkjarar må beherske norsk godt, både munnleg og skriftleg.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og løysingsorientert.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

Løn til pleiemedarbeidarar/assistentar:

 • Årsløn i heil stilling er per i dag frå kr 324 900,- til kr 431 400,- etter ansiennitet.
 • Dersom ansiennitet ikkje gir betre utteljing på løn får sjukepleie-, vernepleie- og legestudentar slik årsløn i heil stilling: bestått 1. år: kr 20 000,- over garantiløn, bestått 2. år: kr 30 000,- over minsteløn, pr i dag kr 324 900,-.
 • Legestudentar som har fullført 4. semester får løn etter fagarbeidarstigen, og dei som har bestått 6. semester, og har gjennomgått farmakologi, blir arbeidsoppgåver og løn som sjukepleiar vurdert.
 • Høgskule-/universitetsstudentar innafor andre relevante utdanningar får årsløn kr 5 000,- i heil stilling over minsteløn, pr i dag kr 324 900,-. Det same gjeld andre vikarar som kjem tilbake for andre sommaren (eller meir) på rad.
 • Elles gjeld løn og tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.

Bonusordning:

 • Sjukepleie-, vernepleie-, fysioterapi-, ergoterapi- og legestudentar og andre ferievikarar med fullført relevant fagutdanning som arbeider i 100 % stilling i minimum 6 veker innafor vekene 27 - 33 etter avtale med leiar, får ein ekstra bonus på kr 15 000,-. Opplæringsvakter kjem i tillegg. Ordninga gjeld også lærar- og førskulelærarstudentar i relevante stillingar innafor PU.
 • Dette gjeld for reelt utført arbeid. I praksis betyr det at tillegget blir avkorta eller fell vekk ved sjukefråvær eller ev. anna fråvær.
 • Dei som ønskjer slik bonusordning må opplyse om det i søknaden.
 

 • Bedrift
  Giske Kommune
 • Søknadsfrist
  31.05.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6050, VALDERØYA
  GISKE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947649
 • Se her for andre jobber fra Giske Kommune
 • Oppdatert 27.03.2023