Ledig stilling

Vestnes kommune

Kokk m/fagbrev - 90 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Vestnes Sentralkjøkken har ledig 90 % fast stilling for kokk med fagbrev. Stillingane har arbeid kvar 3. helg. 

Arbeidsstad
Sentralkjøkkenet ligg i sentrum av Vestnes.

Arbeidsoppgåver
-
matproduksjon med diettar etter gitte krav (sensorikk, ernæring, hygiene og økonomi)
- nytte kjøkkendataprogram som arbeidsverktøy dagleg
- rullering av arbeidsoppgåver på dei ulike stasjonane
- utføre arbeidet etter gjeldande lovverk, arbeidslister, dagsplanar og rutiner (herunder I.K.)
- delaktig i menyval, arbeidsmetodar m.m.

Kvalifikasjonar
- fagbrev som kokk
- ha erfaring frå storkjøkken, institusjonkjøkken, relevant praksis
- datakunnskap
- beherske norsk munnleg og skriftleg. Kravet til språk er minimum bestått språkopplæring på nivå B1/ B2
- ha gode kommunikasjonsevne

Personlege eigenskapar
- du må være engasjert, ansvarsfull og fagleg forkusert
- ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
- det vert vektlagt at ein er personleg eigna
- ha godt humør, vilje og evne til å jobbe i eit hektisk miljø
- ha god orden

Vi tilbyr
- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
- løn i høve gjeldande avtaleverk
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- pensjons- og forsikringsordningar i høve tariffavtale

Tillsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar. 

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.
 

Referanser
Oppgi referanse

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning. 

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrer din CV  i søknadsskjemaet.  Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.
 
Søkjarlista kan bli offentliggjort.