Ledig stilling

Gjøvik kommune

Kokk 33 % fast st. Forpleiningstjenesten

Offentlig forvaltning

Beskrivelse:

Tjenesteområdet forpleining produserer og leverer mat til institusjoner og hjemmeboende brukerer i Gjøvik kommune. Tjenesten har også ansvar for å drifte kantinene på omsorgssentrene. Tjenesten har som mål å jobbe aktivt for en god ernæringsomsorg til våre brukere.

Stillingen er for tiden tilknyttet mottakskjøkkenet og kantina ved Haugtun omsorgssenter. Senteret består av sykehjemsavdelinger, hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester.

Kantina tilbyr tjenester til ansatte, brukere og besøkende ved senteret.

Turnus/dagtid: 37,5 timer/uke med arbeid hver 4. helg og på hellig-/og høytidsdager

  Arbeidsoppgaver: 

 • Produksjon og tilberedning av varme og kalde retter for salg i disk

 • Tilberedning av lunsjretter til beboerne ved sykehjemsavdelingene
 • Pakking og utlevering av kolonialvarer til avdelingene

 • Baking av kaker

 • Reoppvarming av middag til avdelingene og servering av middag i kantina

 • Delta i menyplanlegging av lunsjretter

 • Kassebetjening og oppgjørshåndtering

 • Varebestillinger og varemottak

 • Forefallende oppgaver som renhold, rydding og oppvask 

  Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som kokk

 • Kunnskap om ernæring og spesialkost
 • Erfaring fra og interesse for kjøkken- og kantinedrift

 • Gode samarbeidsevner

 • Løsningsorientert, med interesse for nytenkning og utvikling innen fagområdet

 • Kjennskap til IK-mat

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

 • Vilje og evne til å bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø

 • Har grunnleggende datakunnskaper

 • Personlige egenskaper vektlegges

 • Gode norskkunnskaper

  Vi kan tilby: 

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver

 • Engasjerte og hyggelige kollegaer

 • Opplæring i aktuelle fagsystemer

 • Bedriftsidrettslag
 • Offentlig pensjonsordning
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.