Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kodeansvarlig helsesekretær

Offentlig forvaltning

Sentralt kodeteam SI skal fungere som en støttefunksjon for linjeansvaret, og er bindeleddet mellom Stabsområde Helse, divisjonene og de enkelte avdelingene. Sentralt kodeteam skal bistå til lik forståelse og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for medisinsk koding i alle de kliniske divisjonene. Divisjon Elverum-Hamar har 40% stillingsressurs i Sentralt kodeteam. 

Ved Sykehuset Innlandet Elverum er det ledig en 20% stilling som kodeansvarlig. Den øvrige 20% stillingen er tilknyttet Hamar. Vi søker deg som er ansatt i en helsesekretærstilling ved en av avdelingene på Elverum sykehus, interessert i medisinsk koding, og som vil bidra til å bistå avdelingene i divisjonen med rådgivning, opplæring og veiledning i kodepraksis.

Som kodeansvarlig representerer du divisjon Elverum-Hamar i sentralt kodeteam, og skal bidra til godt systemarbeid, samarbeid, opplæring, informasjon og dialog med øvrige kontorenheter og ansatte som bedriver medisinsk koding i divisjonen sammen med den andre kodeansvarlige i divisjonen. Sentralt kodeteam har ukentlige møter, og tiden i stillingen fordeles på koding, møter og prosedyre - og opplæringsarbeid. 

Stillingen skal kombineres med helsesekretærstilling ved Sykehuset i Elverum, og det er en fordel om du i din nåværende stilling også arbeider aktivt med koding i det daglige.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert helsesekretær. Annen helsefaglig utdanning eller lang praktisk erfaring kan vurderes.
  • Kurs i Medisinsk koding fra Nirvaco, Logex eller lignende som gir omfattende kunnskap om ICD kodeverket og kan bistå med å finne koder for behandlere/legers formulerte tilstander. 
  • Kunnskap om regler for rapportering herunder kodeveiledning, ISF regelverk
  • Erfaring med sykdomskoding og kodekontroll ved dokumentgjennomgang
  • Det er en fordel om du i din nåværende stilling arbeider aktivt med koding i det daglige

Personlige egenskaper:

  • Du er pålitelig, presis og nøye
  • Du har evne til analytisk tenkning
  • Du samarbeider og kommuniserer godt med alle yrkesgrupper
  • Du er trygg og selvstendig
  • Du takler uenighet og ulike syn på saker, og evner å finne gode løsninger

Vi tilbyr:

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.