Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Klinisk sosionom søkes til Kreftrehabiliteringssenteret på Aker

Offentlig forvaltning

Fast stilling som klinisk sosionom innen psykisk helsearbeid eller familieterapi utlyses på Kreftrehabiliteringssenteret, Aker sykehus. I Kreftrehabiliteringssenteret driftes et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i yrkesaktiv alder (et Helse og arbeid-tilbud). Målsetningen for tilbudet er å styrke fysisk og psykisk helse til henviste pasienter, og på den måten bidra til økt arbeidsevne.

Senteret er tverrfaglig bemannet med følgende yrkesgrupper: sosionom, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, kreftsykepleier, psykologer, onkolog og helsesekretær. Virksomheten er organisert som en av tre enheter i Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering i Avdeling for klinisk service i Kreftklinikken.

Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker, og har lands- og regionsfunksjon for flere diagnosegrupper, i tillegg til lokalsykehusfunksjon. Klinikken omfatter fagområdene kreft og hematologi, samt kliniske støttefunksjoner organisert i Avdeling for klinisk service.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet som klinisk sosionom med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller familieterapi
 • Relevant klinisk erfaring fra psykisk helsearbeid og sosialfaglig arbeid
 • Gode sosialfaglige kunnskaper
 • God kjennskap til NAV-systemet og ulike trygde- og velferdsordninger
 • Meget gode norsk-kunnskaper og gode engelsk-kunnskaper
 • Undervisnings- og veiledningserfaring er en fordel
 • Noe kjennskap til somatikk/kreftsykdommer/rehabilitering kan være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og selvstendig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Faglig engasjert
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Gode datakunnskaper

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, variert og meningsfullt arbeid
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med stort fokus på trivselstiltak
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger