Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Klinisk sosionom

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale, regionale og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, psykiatrisk sykepleier, musikkterapeuter og merkantile. Vi har totalt 46 fagstillinger, hvorav 9 klinisk sosionom stillinger. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjon-liaison virksomhet. Vi har også undervisnings- og forskningsoppgaver.

Det er nå fra 01.09.24 ledig en 100% fast stilling som klinisk sosionom. Det er ønskelig med erfaring fra somatisk sykehus og arbeid med familie/foreldre til somatisk syke barn/unge, og erfaring med konsultasjon og veiledning. Stillingen omfatter utredning, behandling og oppfølging av foreldre/familie til barn/unge med ulike kroniske og/eller alvorlige somatiske sykdommer, og foreldre/familier til barn med store omsorgsbehov.

Avdelingen har to enheter; ved hhv. Rikshospitalet og Ullevål. Aktuelle stilling er ved vår enhet inn mot Barnesenteret Ullevål. 50% av stillingen omfatter bl.a oppfølging av foreldre/familier til syke nyfødte/premature barn. De andre 50% er øremerket sosialmedisinsk funksjon inn mot Seksjon for nevrohab-barn, Ullevål.   

Jf. helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk sosionom må ha klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri eller familieterapi.
 • Erfaring med familiebehandling og sosialmedisinsk arbeid med familier i somatisk sykehus og/eller barnehabilitering er ønskelig.
 • Erfaring fra 1. linjetjenesten er også ønskelig. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Gode samarbeidsevner.
 • Erfaring innen tverrfaglig arbeid.  

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
 • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.
 • Trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.