Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Klinisk pedagog / spesialpedagog/ psykolog/klinisk sosionom 

Offentlig forvaltning

Det er ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som behandler ved BUP Tynset med oppstart etter avtale.

BUP Tynset er en del av BUP Innlandet, som består av 5 poliklinikker samt ulike døgntilbud. BUP Tynset sitt opptaksområde er kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Folldal, Tolga, Os og Engerdal. Innenfor opptaksområdet er det bosatt omlag 3500 barn i alderen 0-18 år. Vi har trivelige og nyoppussede lokaler, stabil bemanning og godt etablert samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. Det er 11 årsverk ved enheten. BUP Tynset er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere. Vi tar aktivt del i forskning og fagutvikling. 

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, sykkel, ski, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord-Østerdal er dessuten ett av de få områdene i Sør-Norge som kan "garantere" skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets- og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo. 

Det er ønskelig med 2 referanser inkludert siste arbeidsgiver. Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved søknaden i Webcruiter.
Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole- eller universitetsutdanning
 • Relevant klinisk videreutdanning
 • Andre med relevant sosial- og helsefaglig høyskoleutdanning kan komme i betraktning til stillingen.
 • Relevant erfaring
 • Erfaring med å utrede og med tiltak/oppfølging av barn og unge.
 • Erfaring med veilednings- og behandlingstiltak.

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner både med barn, foreldre og kollegaer.
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver som spenner over et vidt spekter.
 • Tett opplæring og veiledning fra erfarne klinikere
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen.
 • Godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • Lønn etter avtale.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.