Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Klinisk pedagog/spesialpedagog

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Familieenheten i Kristiansand har følgende stilling ledig:
1 x 100 % vikariat stilling for klinisk pedagog/ spesialpedagog. Vikariatet har to års varighet. Tiltredelse etter avtale.
Stillingene er p.t. poliklinisk, men ambulant virksomhet må påregnes.

Familieenheten tilbyr spesialiserte tjenester innen fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og består av familieteam, sped- og småbarns team og nevroteam. Stillingene er p.t. knyttet til sped- og småbarns team. Teamet gir spesialisthelsetjenestetilbud til sped- og småbarn i alderen 0-6 år i nært samarbeid med familie og andre hjelpeinstanser.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad fra universitet/ høyskole
 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring og kompetanse innen utredning- og endringsarbeid
 • Relevant test- og utredningskompetanse
 • Interesse, erfaring og kompetanse for sped- og småbarn
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • Erfaring og kunnskap om BOF (Barne og familieorientert terapi) er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Vi er ute etter riktig person med riktig kompetanse for å utfylle teamet, personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt
 • Vi ønsker en medarbeider som har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og med bidrag til teamet/samarbeidspartnere
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Evne og kunnskap til å ha fokus på barnet og barnets behov i arbeid med foreldrene
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning ved behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP