Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Klinisk pedagog/Spesialpedagog

Offentlig forvaltning

Har du et hjerte for barn, ungdom og familier som strever med psykiske lidelser? Liker du å jobbe i et arbeidsmiljø der det er rom for faglig fordypning og spesialisering? Ønsker du å gjøre en forskjell for barn, ungdommer og deres familier? Vi har ledig vikariat i klinisk pedagog stilling eller andre relevante profesjoner med utdanning på masternivå.

BUP Elverums opptaksområde er kommunene Åsnes, Våler, Trysil, Løten, Åmot og Elverum. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 9500 barn i alderen 0-18 år. Det er 24 årsverk ved enheten. BUP Elverum har nye lokaler i Helsehuset i Elverum og på Bryggeriet like i nærheten.

Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere.

BUP Elverum har tilbud om foreldreveiledning i grupper for foreldre til barn med ADHD og atferdsvansker (DUÅ). BUP Elverum har internundervisning
annenhver uke og i tillegg har felles kompetanseheving med hele BUP Innlandet. BUP Elverum har nylig fått et tett samarbeid med IPS Ung Elverum, noe som bidrar til at flere ungdommer får trygg innføring i arbeidslivet og hjelp med utdanningsløp. 

Vi er opptatt av relasjoner og dennes betydning både for det kliniske arbeidet med pasienter og arbeidsmiljøet. Vi ønsker å videreutvikle en kultur som understøtter utvikling hos våre pasienter og oss selv.

Vi ønsker oss et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Veiledning og oppfølging av tiltak opp mot barnehager og skoler
 • Behandling og veiledning til familier/foresatte
 • Tett samarbeid med andre involverte instanser
 • Veiledning til kommunen knyttet til henviste barn

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i pedagogikk
 • En godkjenning som spesialist i klinisk pedagogikk er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med barn i barnehage/skole
 • Erfaring med å utrede og med tiltak/oppfølging av barn og unge
 • Kandidater med annen relevant mastergrad/profesjonsutdanning, som sosionom, sykepleier og psykolog, kan også komme i betraktning i forhold til stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for barn og unge
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner både med barn, foreldre og kollegaer
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur
 • Fleksibilitet og motivasjon til å skape en endring for barn, ungdom og deres familier
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for spesialisering og faglig videreutvikling 
 • Et arbeidsmiljø med god stemning og godt samhold 

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om
  ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil
  gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom
  på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.
  Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.