Detaljer


Klinisk pedagog

Nic Waals Institutt er sykehusets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og dekker fire bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker. Nic Waals Institutt fungerer også som studentpoliklinikk ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Nic Waals Institutt har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte.

Vi har ledig fast stilling for Klinisk pedagog i 100% stilling fra 01.09.2020.
Stillingen er knyttet til seksjon ungdom. Tilknyttet seksjonen er pt 18 ansatte med tverrfaglige sammensetning.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidet vil bestå av utredning og behandling av ungdom som kan være henvist med både klare og mer diffuse problemstillinger og hvor utredningen av mulig underliggende psykopatologi, utviklingsforstyrrelse, nevro-, språk- og/eller annen funksjonsproblematikk kan inngå i helhetsbildet. Deltagelse i klinikkens matrise nevroteam kan være aktuelt for søkere med sterk nevrokompetanse og interesse. Kompetanse på HRT-behandling og/eller tvangsbehandling vil være av interesse.

Kvalifikasjoner:
• Kunnskap om barn og unges psykiske helse
• Erfaring fra terapeutisk arbeid med barn/unge og deres familier
• Klinisk videreutdanning. Søkere med relevant utdanning og erfaring, men som ikke har klinisk videreutdanning oppfordres til å søke. Det vil da bli gitt tilbud om videreutdanning ved RBUP.

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling.
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning i KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger.

Det bes oppgitt to referansepersoner. Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjeneste fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.