Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Klinisk IKT-rådgiver 

Offentlig forvaltning

Vil du være med å skape fremtidens sykehus ved hjelp av kliniske IKT-systemer?


Avdeling for e-Helse ved Martina Hansens Hospital kan tilby en spennende og inspirerende rådgiverstilling som får jobbe tett på det kliniske miljøet. Oppstart etter avtale.

Avdelingen har ansvar for IKT-strategi, prosjektledelse, rådgivning, leverandørstyring, informasjonssikkerhet og kundesupport innen flere spennende områder. Sykehuset har som ambisjon om å utvikle seg på fremtidige tjenester, til det beste for pasienter, pårørende, medarbeidere og samarbeidspartnere. 

Viktige oppgaver i avdelingen er å ivareta funksjonell systemforvaltning, koordinering og opplæring. I dette ligger det å sørge for at IKT-systemene tilfredsstiller faglige krav og at de forvaltes på en strukturert og effektiv måte, samt å legge til rette for klinisk bruk av systemene slik at ønskede effekter kan nås. Verdikjedeoverblikk på tvers av systemer og arbeidsprosesser er et nøkkelord i denne sammenheng.

Stillingen som klinisk IKT-rådgiver vil få ansvar for systemforvaltning av sykehusets kliniske kjernesystemer; DIPS, Lab og Røntgen i samarbeid med klinikere. Løsningene benyttes av klinisk personell ved hele sykehuset. Rollen skal også bidra til å sikre at sykehusets erfaringer, behov og interesser blir ivaretatt i regional forvaltning og leverandørstyring.

Stillingen rapporterer til avdelingssjef e-Helse. 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil være systemforvaltning knytte til sentrale kjernesystemer:

 • Funksjonell systemforvaltning av løsninger
 • Følge opp brukerfeil og avvik saker
 • Opplæring av sluttbrukere
 • Oppfølging av klinisk dokumentasjon og prosedyrer
 • Bistå ved innføring av nye arbeidsrutiner i forbindelse med versjonsendringer, systemintegrasjonsendringer og innføring/endring av lovpålagte krav
 • Bistå med kunnskap, råd og behandling av saker vedrørende kliniske IKT-systemer
 • Sørge for nødvendig kommunikasjon og samarbeid med regional forvaltning, eksterne leverandører og Sykehuspartner forvaltning
 • Identifisere, bestille, verifisere og innføre krav/behov til funksjonalitet i samarbeid med sykehusets medarbeidere og brukere
 • Delta inn i leveranse – og mottaksprosjekter
 • Delta i planlegging og testing av løsninger i samarbeid med leverandører
 • Delta i regionale fora/nettverk der det er aktuelt

Kvalifikasjoner:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere IT-utdanning på Bachelornivå eller høyere. Relevant erfaring fra kliniske miljøer kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kjennskap til Dips EPJ, Lab (eks. Labcraft, Analytics), røntgen (eks. Agfa, IRX) er en fordel
 • Erfaring med prosjektarbeid og opplæring
 • Evne og vilje til å tilegne/utvide klinisk IKT-kompetanse (utover de kunnskapene som foreligger) og se systemene som en helhet
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt med gode kommunikasjonsevner - kommuniserer like godt i digitale kanaler som i fysiske møter
 • Evner å jobbe godt selvstendig og samtidig samarbeider godt i team, på tvers av ulike fagmiljøer
 • Kvalitetsbevisst og strukturert - evner å arbeide systematisk med god gjennomføringsevne mot gitte oppdrag
 • Fleksibel med evne til å ta initiativ, prioritere og løse problemer innenfor gitte rammer
 • Motivert for en spennende og tidvis hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr:

 • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Utvikle fagområdet og egen stilling
 • Mulighet til å bli del av en kunnskapsrik, inkluderende og solid organisasjon
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Konkurransedyktige betingelser