Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Klinisk ernæringsfysiolog

Offentlig forvaltning

Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) har ledig 100 % fast stilling for klinisk ernæringsfysiolog (KEF) fra 01.06.2023.

En av våre dyktige KEF går av med pensjon og vi søker hennes etterfølger. Seksjonen har til sammen 1,5 stilling for klinisk ernæringsfysiolog.

Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) gir poliklinisk tilbud til barn og unge 0-18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser med nevrologisk årsak, til deres pårørende og til fagpersoner i nærmiljøet til pasienten. HABU dekker hele Sykehuset Østfolds opptaksområde. 

HABU søker klinisk ernæringsfysiolog med interesse for arbeid med barn, unge, foreldre og nettverket rundt, der barnet/ungdommen har ulik grad av ernæringsvansker knyttet til sin grunndiagnose.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team rundt hvert enkelt barn. Profesjonsgruppene i HABU er lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog, pedagog, vernepleier, KEF, helsesekretær. I HABU arbeider vi i tett samarbeid både med andre avdelinger i sykehuset og kommunene som barna bor i. Dette inkluderer også skoler og barnehager, avlastningsinstitusjoner og andre kommunale virksomheter. 
Habilitering innebærer for mange barn og familier tverrfaglig oppfølging over tid i et familie- og livsløpsperspektiv. Typiske pasienter i HABU er barn og unge med  Cerebral parese, medfødte syndromer, ervervet hjerneskade, muskelsykdommer, autisme, psykisk utviklingshemming og andre nevrologiske tilstander. Arbeidet gjennomføres poliklinisk, ambulant og som videokonsultasjoner. Opplæring av pasienter, pårørende og lokale instanser samt gruppetilbud er en prioritert oppgave som også KEF i HABU vil delta i. 

Seksjonen, med ca 35 stillinger, holder til i Sarpsborgklinikken, samlokalisert med 4 andre poliklinikker i Sykehuset Østfold. I 2023 er også noen ansatte lokalisert på Åsebråten, Fredrikstad.

Søker må ha førerkort og disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og vurdering av ernæringsutfordringer hos HABUs pasienter
 • Utarbeidelse av individuelt tilpassede kostplaner
 • Oppfølging av ernæringsmessige tiltak som er igangsatt, på de arenaer der barnet oppholder seg
 • Undervise og gi opplæring til pasienter og pårørende
 • Undervisning og kursvirksomhet internt og eksternt
 • Tverrfaglig samarbeid internt
 • Samarbeid med kommunale instanser

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med barn og unge i HABUs målgruppe og deres familier
 • Erfaring med bruk av elektroniske pasientjournalsystem

Personlige egenskaper:

 • Ha et sterkt faglig engasjement
 • Evne til selvstendig arbeid og kunne lede seg selv og prioritere arbeidsoppgaver i en travle hverdag
 • Gode samarbeidsevner
 • Være serviceinnstilt, ansvarsbevisst, strukturert og fleksibel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Evne til nytenkning for å bidra til faglig og organisatorisk videreutvikling av det kliniske ernæringstilbudet i HABU
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et møte med en pasientgruppe som aldri slutter å overraske eller motivere oss til å yte det ytterste av behandling
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.
  
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.