• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4127907
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Klimarådgiver matsvinn

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Miljøenheten er det ledig en 100 prosent prosjektstilling som klimarådgiver innenfor temaområdet matsvinn og klima. Prosjektstillingen har en varighet på 18 måneder. Oppstart etter avtale.

Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger, og vi er allerede på god vei. Kommunen har en ambisiøs klimasatsing som krever bred innsats fra hele kommunen og bysamfunnet innen områder som mobilitet, bygg og anlegg, energiplanlegging, forbruk og sirkulær økonomi og klimatilpasning.

Trondheim kommune har som mål å redusere matsvinnet med 50 % innen 2025. Denne stillingen skal først og fremst jobbe med å redusere matsvinnet i kommunens egen virksomhet, såkalt kommunalt næringsavfall. Trondheim Renholdsverk (TRV) har ansvar for arbeidet med å redusere matsvinnet hos husholdninger. 

Målet om å redusere matsvinnet med 50 % er nedfelt i Trondheim kommunes avfallsplan 2018-2030. Målet er også tatt inn i klimaarbeidet i kommunen og tematisk koblet til klimaplanens arbeid med “Forbruk”. 

Det arbeides også med en helhetlig matstrategi for Trondheim kommune. Oppgaver i forbindelse med dette arbeidet kan også bli aktuelt for denne prosjektstillingen.

Prosjektstillingen er organisert i avdeling klima og samfunn i Miljøenheten. Avdelingen har ansvar for å lede og koordinere arbeidet med å gjennomføre Trondheim kommunes klimaplan. Avdelingen har for tida 14 medarbeidere og jobber for klimaomstilling både i kommunens egen virksomhet og i bysamfunnet. Les mer om kommunens klimaarbeid her.

Miljøenheten har ca 50 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning og landbruk.

Miljøenheten er organisert under kommunens område for samferdsel, næring klima og miljø. Les mer om Miljøenheten her.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven til prosjektstillingen er å utarbeide en tiltaksplan mot matsvinn for 2022-2030 slik at Trondheim kommune når den politisk vedtatte målsettingen om halvering av matsvinn. I dette arbeidet inngår blant annet følgende aktiviteter:

 • Etablere en arbeidsgruppe med deltakere fra alle kommunens områder som er relevant for redusert matsvinn
 • Ved hjelp av intervjuer og dialog med ulike kommunale enheter, avdekke utfordringer, hindringer og muligheter for å realisere kutt i matsvinn 
 • Planlegge og arrangere (interne) workshops med matsvinn som tema
 • Utarbeidelse av verktøy og tiltak tilpasset ulike kommunale områder som barnehage, skole, helse og velferdssenter/sykehjem og kantine/administrasjonsbygg
 • Utarbeide en tiltaksplan for matsvinn som legges fram til politisk behandling
 • Koordinere med Trondheim Renholdsverk (TRV) sine matsvinnkampanjer rettet mot husholdninger 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning. Relevant realkompetanse kan erstatte dette.
 • Kunnskap om mat og matsvinn
 • Kunnskap om forbruksrelatert klimaarbeid
 • Erfaring med medvirkningsprosesser
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • Interesse for avfall/sirkulærøkonomi
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Pedagogikk / kunnskapsformidling
 • Kjennskap til drift av kommunale tjenester som hjemmetjeneste, institusjoner, barnehager.

Personlige egenskaper:

 • Du evner å ta initiativ og skape entusiasme for nødvendige endringer
 • Gode samarbeidsevner og flink til å planlegge arbeidsprosesser
 • Du er systematisk og liker å sammenstille informasjon
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt høyt

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å gjøre Trondheim enda bedre
 • Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver
 • Tverrfaglig miljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  24.10.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4127907
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune