Ledig stilling

Oslo kommune

Klimarådgiver (indirekte utslipp)

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med forbruksbaserte klimautslipp? Vi skal utvikle et styringssystem for å redusere dem!

Oslo har en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp. Oslo var først i verden til å lage et klimabudsjett, et styringssystem for å redusere de direkte utslippene. Nå ønsker Oslo å ta lederposisjonen med å redusere de indirekte utslippene fra byen. Dette er utslipp som oppstår utenfor Oslos grenser på grunn av vårt forbruk av blant annet mat, klær, elektronikk, byggevarer og produksjon av biler og drivstoff. Oslo har ambisiøse klimamål, og klimastrategien er en historisk mulighet til å oppgradere byen. Vi søker nå etter en klimarådgiver (indirekte utslipp) for å styrke oss i dette viktige arbeidet. Stillingen er en toårig prosjektstilling med støtte fra Klimasats. 

Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, hvor Klimafaglig avdeling har ansvar for det strategiske arbeidet som følger av rollen som fagetat og det operative ansvaret for gjennomføring av etatens egne klimatiltak.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp, koordinere og rapportere på prosjektet «Styringssystem for indirekte utslipp» som har fått støtte fra Klimasats
 • Utvikle et styringssystem for å redusere indirekte utslipp fra Oslo. Dette er nybrottsarbeid som ingen har gjort før.
 • Dialog med andre etater og mulige samarbeidsaktører som også jobber med indirekte utslipp
 • Utvikle indikatorer, oppdatere styringsdokumenter og utvikle tiltak og virkemidler for å redusere indirekte utslipp

Rådgiveren må påregne å bidra til arbeidet på hele avdelingens ansvarsområde, og ved noen anledninger hele etatens ansvarsområde. Klimafagavdelingens oppgaver og ansvarsområder er:

 • fagområdene mobilitet, energi, klimaledelse og klimabudsjett og klimatilpasning 
 • strategisk arbeid som følger av rollen som fagetat; policyutvikling på klimaområdet, klimafaglig sekretariat for byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, klimaledelse og klimabudsjett og produksjon og kvalitetssikring av innhold for kommunikasjon 
 • operativt ansvar for gjennomføring av Klimaetatens egne klimatiltak 
 • faglig arbeid knyttet til tilskuddsforvaltningen Klimaetaten har ansvaret for 
 • drifte og følge opp nettverket Næring for klima, andre nettverk og storbysamarbeid, og ulike organisasjoner 

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om indirekte klimagassutslipp og LCA-beregninger 
 • Ønskelig med erfaring fra/kunnskap om tiltaksvurderinger, effektberegning og samfunnsøkonomisk analyse
 • Ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med klima- og energispørsmål 
 • Ønskelig med kunnskap om kommunale og nasjonale styringssystemer
 • Høyere relevant utdanning på mastergradsnivå. Lang erfaring kan erstatte utdanningskravet 
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, med gode samarbeidsevner og evne til å skape entusiasme for nødvendige endringer
 • Evne og vilje til å følge utviklingen i et dynamisk fagfelt og sette seg inn i ny kunnskap
 • Engasjement for klimaspørsmålet
 • Evne til å kommunisere fagområdet på en forståelig måte som kan bidra til atferdsendring hos Oslos befolkning og næringsliv

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk: 100% i 2-årig prosjektstilling
 • Ansettelse snarest
 • Attraktive arbeidslokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Oslo Pensjonsforsikring (opf.no)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for faglig utvikling med spennende oppgaver og utfordringer med klimapolitisk fokus 
 • Stillingen avlønnes som spesialkonsulent II, stillingskode 0195 og innplasseres i henhold til etatens lønnspolitikk 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.