Detaljer

 • Bedrift
  Namsos kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  Namsos
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Trøndelag
 • Arbeidssted:
  Namsos
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3211051
 • Se her for andre jobber fra Namsos kommune

Klimakoordinator/klimafaglig bistand søkes for 2-årig prosjekt

Namsos kommune ønsker å være en foregangskommune innen klima- og miljø i vår region. Kommunen skal bidra aktivt i overgangen til et lavutslipps-samfunn, og legge til rette for gode og klimavennlige valg i hverdagen både hos kommunens ansatte og hos innbyggere og næringsliv i kommunen.

Som klimakoordinator i Namsos kommune vil du få mulighet til å bygge opp den interne kompetansen innen klimavennlig areal- og transportplanlegging, heve kompetansen og sørge for holdningsendring hos ansatte og folkevalgte. Innarbeiding av klimatiltak i flere pågående temaplaner, og sørge for nødvendig klimafokus i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Klimakoordinatoren skal være kontaktpunkt og pådriver for tiltak utenfor organisasjonen, både opp imot private og offentlige samarbeidsaktører.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere arbeidsgruppe som skal utarbeide klima- og energiplan og klimabudsjett
 • Være rådgiver i kommunens arbeid med arealdel, og sikre fokus på klimavennlig areal- og transportplanlegging
 • Ansvar for struktur og fremdrift i klimaprosjekter
 • Sikre god medvirkning og deltakelse i kommunens klima- og miljøarbeid
 • Skape engasjement og kunnskap om klima- og miljøarbeid hos ansatte i kommunen
 • Rapportere til kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling
 • Profilere og markedsføre klima- og miljøarbeidet i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring innen prosjektledelse, klima- og miljøplanlegging og kjennskap til offentlig sektor
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, positiv og initiativrik
 • Strukturert og rask til å sette deg inn i nye oppgaver
 • Gode samarbeidsevner

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

En spennende ny kommune med høye ambisjoner innen klima- og miljø, og engasjerte kolleger.

Prosjektet har varighet til 2 år fra oppstart, med mulighet for forlengelse

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Avtalefestet lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3. 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater