• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  13.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5739757
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Klar for en spennende jobb ! Troppsersjant , Porsangmoen 

 

Sjef Trenregimentet Porsangmoen har ledig stilling som Troppsersjant NK Basetropp.

Stillingen gir en unik mulighet til å kunne få bidra i det operative arbeidet i ett inkluderende arbeidsliv med samfunnsviktige oppgaver. Stillingen gir en variert hverdag med mange utfordringer. Tilsetting vil være fast om en tilfredsstiller kravene til fast ansettelse i Forsvaret.

Porsangmoen ligger i Porsanger kommune i Finnmark fylke. Nærmeste flyplass ligger i Lakselv, ca 2 mil fra leiren. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Lakselv som er tettstedet i kommunen, har et godt utbygd butikk-, skole og servicenett.
Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat om du har spørsmål.


Kvalifikasjoner:

 • Videregående befalsutdanning VBU 1
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) - Se informasjon under andre opplysninger
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO Secret før tiltredelse
 • Den som ansettes må kunne bestå fysisk test til karakter 4 - 4 i utholdenhet og styrke. For allerede militært tilsatte på T60 er krav til fysisk test karakter 3.
 • Inneha god helse og må kunne bestå medisinsk seleksjon for tjeneste i internasjonale operasjoner. 

Ønskelige kvalifikasjoner:  

 • Tjenesteerfaring INTOPS
 • Relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen fagområdet vakt og sikring
 • Relevant erfaring innen undervisning og leksjonstjeneste
 • Kjennskap til offentlig forvaltning generelt, og til forvaltning i Forsvaret spesielt

Dokumentasjon på kvalifikasjoner må lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv
 • Pålitelig, fleksibel og arbeide godt sammen med andre
 • Kunne arbeide selvstendig, systematisk, strukturert og nøyaktig
 • Evne til helhetsoversikt
 • Opptatt av å yte god service
 • Evne til å gi og motta veiledning

Andre opplysninger:

Primært gjøres tilsetning i  1565 Sersjant 1.kl/Vingsersjant/Senior kvartermester (OR5+) / 1566 Over sersjant/Skvadronsmester (OR6).

Hvis det ikke er søkere innenfor gradspennet vil det kunne vurderes å drøfte ned til OR 5 1564 Sersjant for MBO

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Egen bedriftshelsetjeneste
 • Gunstige pensjon- og velferdsordninger. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1564 OR5 (kr 443 000-460 600), 1565 OR5+ (Kr 480 900) eller 1566 OR6 (Kr 532 200), SKO 1561 OR2 (Kr 418 500), 1562 OR3 (Kr 460 600) eller 1563 (Kr 509 300). Av lønnen trekkes 2 % til lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 • Vilkår og tidspunkt for tilsetting
  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (snarest). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  13.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5739757
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret