• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9709, PORSANGMOEN
  PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5742345
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Klar for en spennende jobb innen HR på Porsangmoen/Høybuktmoen?

Ønsker du en utfordrende og variert jobb som Personellmedarbeider(Assisterende G-1) ved Operativ lederstøtte Trenregiment Høybuktmoen/Porsangmoen? Som Personellmedarbeider kan vi love deg en interessant stilling hvor du blant annet skal gi råd og veilede avdelingssjef, linjeledere og øvrige ansatte ved avdelingen. Vi ser etter deg som kan ivareta ansvaret for en forsvarlig personellforvaltning innen hele verdikjeden i HR. Du vil samarbeide med både linjeledere i egen organisasjon samt andre HR medarbeidere i andre avdelinger. 

Som Personellmedarbeider vil du ha ansvar for både Trenregimentets avdelinger ved både Høybuktmoen og Porsangmoen. Du vil få fast tjenestested enten på Porsangmoen eller på Høybuktmoen. Du vil måtte påregne litt reising i tjenesten. 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter er leverandør av utøvende HR-tjenester for ansatte og vernepliktige i hele virksomheten.  Hos oss er du med på å lage premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi jobber også for å styrke anerkjennelsen og oppfølgingen av Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har 13 seksjoner i avdeling Operativ lederstøtte. De er fordelt over hele landet. De har kontorplass ute i avdelinger i Forsvaret og skal støtte ledelsen der med oppgaver innen personellforvaltning, bemanning og arbeidsgiverstøtte. 

Stillingen er militær og vi ønsker å rekruttere/ re rekruttere deg som har tatt en utdanning gjennom Forsvaret eller gjennomført og bestått førstegangstjeneste med fullført relevant bachelor. 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen er ledig for fast ansettelse.

Lurer du på noe angående stillingen, ring for en hyggelig og avklarende prat.

Kvalifikasjoner:

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) - *Se unntak under andre opplysninger
 • Oppnådd operativ tjenesteerfaring fra en operativ avdeling eller erfaring fra å understøtte en operativ avdeling
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO Secret før tiltredelse
 • Den som ansettes må kunne bestå fysisk test til karakter 4 - 4 i utholdenhet og styrke. For allerede militært tilsatte på T60 er krav til fysisk test karakter 3.
 • Inneha god helse og må kunne bestå medisinsk seleksjon for tjeneste i internasjonale operasjoner. 
 • Førerkort klasse B, manuelt gir

Ønskelige kvalifikasjoner:  

 • Relevant arbeidserfaring innen HR og personellforvaltning
 • Relevant erfaring innen stabsarbeid, derav arbeid innen administrativ, planleggende og koordinerende tjeneste
 • Oppnådd operativ tjenesteerfaring, primært i Hæren
 • Erfaring med kontoradministrative oppgaver 
 • Kunnskap om datasystemet SAP og generelt gode datakunnskaper
 • Kjennskap til offentlig forvaltning generelt, og til forvaltning i Forsvaret spesielt
 • Hatt internasjonal tjeneste og/eller Internasjonal innsats for forsvaret

Dokumentasjon på kvalifikasjoner må lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv
 • Pålitelig, fleksibel og arbeide godt sammen med andre
 • Kunne arbeide selvstendig, systematisk, strukturert og nøyaktig
 • Evne til helhetsoversikt
 • Opptatt av å yte god service
 • Evne til å gi og motta veiledning

Andre opplysninger:

*Primært gjøres tilsetning i SKO 1564 Sersjant/Kvartermester (OR5), 1565 Sersjant 1.kl/Vingsersjant/Sernior kvartermester (OR5+) eller 1566 Oversersjant/Skvadronsmester (OR6).
Søkere uten GBU, som har fullført førstegangstjeneste, kan søke på stillingen. Dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere vil det kunne gjøres tilsetning i SKO 1561 Visekorporal/Visespesialist/Visekonstabel (OR2), 1562 Visekorp. 1.kl/Spesialist/Ledende visekonstabel (OR3), 1563 Korporal/Ledense spesialist/Konstabel (OR4). Tilsetning i gradsspenn OR2-4 forutsetter gjennomføring av befalsutdanning (GBU) ved første mulige anledning. 

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende og utfordrende oppgaver
 • Godt fagmiljø med gode kollegaer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for egenutvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gunstige pensjon- og velferdsordninger. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1564 OR5 (kr 443 000-460 600), 1565 OR5+ (Kr 480 900) eller 1566 OR6 (Kr 532 200), SKO 1561 OR2 (Kr 418 500), 1562 OR3 (Kr 460 600) eller 1563 (Kr 509 300). Av lønnen trekkes 2 % til lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 • Vilkår og tidspunkt for tilsetting
  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (snarest). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9709, PORSANGMOEN
  PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5742345
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret