• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9325, BARDUFOSS
  MÅLSELV
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5742347
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Klar for en spennende jobb innen HR i Logistikkbataljon?

Ønsker du en utfordrende og variert jobb som Personellbefal (S-1) ved operativ lederstøtte (OLS) Logistikkbataljon i Hæren? Som S-1 kan vi love deg en interessant stilling hvor du blant annet vil støtte med saksbehandlinger, gi råd og veilede avdelingssjef, linjeledere og øvrige ansatte ved avdelingen. Vi ser etter deg som kan ivareta ansvaret for en forsvarlig personellforvaltning innen hele verdikjeden i HR. Du vil samarbeide med både linjeledere i egen organisasjon samt andre HR medarbeidere i andre avdelinger. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen er ledig for fast ansettelse.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter er leverandør av utøvende HR-tjenester for ansatte og vernepliktige i hele virksomheten.  Hos oss er du med på å lage premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi jobber også for å styrke anerkjennelsen og oppfølgingen av Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. 

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har 13 seksjoner i avdeling Operativ lederstøtte. De er fordelt over hele landet. De har kontorplass ute i avdelinger i Forsvaret og skal støtte ledelsen der med oppgaver innen personellforvaltning, bemanning og arbeidsgiverstøtte. 

Bardufoss ligger i Målselv kommune i Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fikse og flotte naturopplevelser. Bardufoss omkringliggende tettsteder har et godt utbygd butikk-, skole og servicenett.

Lurer du på noe angående stillingen, ring for en hyggelig og avklarende prat.

Stillingen er militær og vi ønsker å rekruttere/ re rekruttere deg som har tatt en utdanning gjennom Forsvaret.

Kvalifikasjoner:

 • Gjennomført og bestått grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Relevant arbeidserfaring innen HR og personellforvaltning
 • Oppnådd operativ tjenesteerfaring, primært fra Hæren
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO Secret før tiltredelse
 • Den som ansettes må kunne bestå fysisk test til karakter 4 - 4 i utholdenhet og styrke. For allerede militært tilsatte på T60 er krav til fysisk test karakter 3.
 • Inneha god helse og må kunne bestå medisinsk seleksjon for tjeneste i internasjonale operasjoner. 
 • Førerkort klasse B, manuelt gir

Ønskelige kvalifikasjoner:  

 • Kunnskap om datasystemet SAP og generelt gode datakunnskaper
 • Kjennskap til offentlig forvaltning generelt, og til forvaltning i Forsvaret spesielt
 • Videregående befalsutdanning nivå 2
 • Hatt internasjonal tjeneste og/eller Internasjonal innsats for forsvaret
 • Ha relevant arbeidserfaring innen stabsarbeid, derav arbeid innen administrativ, planleggende og koordinerende tjeneste
 • Gode datakunnskaper 

Dokumentasjon på kvalifikasjoner må lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv
 • Pålitelig, fleksibel og arbeide godt sammen med andre
 • Kunne arbeide selvstendig, systematisk, strukturert og nøyaktig
 • Evne til helhetsoversikt
 • Opptatt av å yte god service
 • Evne til å gi og motta veiledning

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende og utfordrende oppgaver
 • Godt fagmiljø med gode kollegaer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for egenutvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gunstige pensjon- og velferdsordninger. Lønn etter Statens lønnsregulativ som Stabssersjant/Flotiljemester (OR7) i SKO 1567, for tiden kr 604 900 - 624 500,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Annen informasjon:

Det må påregnes noe fravær i forbindelse med planlagte øvelser og vakt i avdelingen. 

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (snarest). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9325, BARDUFOSS
  MÅLSELV
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5742347
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret