Kjøkkensjef

Stavanger Kommune

 

Stavanger kommune er distriktets største arbeidsgiver. Med ansvaret for skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem for innbyggerne i byen vår. 

Seksjon Kjøkken er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen har ansvar for produksjon av mat til flere sykehjem, skoler, kantinedrift og barnehager. Totalt produserer seksjonen rundt 10000 porsjoner med mat i uken på 3 forskjellige lokasjoner. 

Vi styrker nå staben og søker etter engasjert og dyktig kjøkkensjef!

Kjøkkensjefen skal lede den daglige driften av storkjøkkenet på Stavanger Forum. Personen vil få ansvaret for produksjon, og videreutvikling av produktene til skolemat, barnehager og møtemat. I stillingen ligger også ansvaret for distribusjon av matvarer i fra alle kommunens kjøkken. Kjøkkensjefen inngår i lederteamet på kjøkkenet sammen med seksjonssjef og de to andre kjøkkenlederne i seksjonen. Kjøkkensjefen skal bidra med økt kunnskap inn i gruppen, slik at seksjonen videreutvikles.  

Arbeidsoppgaver:

 • Fagleder for matproduksjonen med personalansvar. 
 • Pådriver og bidra til at avdelingens økonomiske områder ivaretas, og fakturakontroll. 
 • Delegert HMS og IK-MAT ansvar og i samarbeid med leder påse at planer, lover og regler etterleves. 
 • Fokus og etterlevelse av etiske retningslinjer. Være en rollemodell. 
 • Delegert fravær og nærværoppfølging etter avtale med leder. 
 • Lønnsevalueringer og evalueringer ved nyansettelser sammen med leder. 
 • Være pådriver for utvikling av avdelingen i samarbeid med leder. 
 • Ansvar for logistikkplanlegging av distribusjonen for produksjonen i seksjonen. 
 • Planlegge og organisere sammen med leder slik at tjenesteleveransen gjennomføres etter gitt rammer.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev kokk eller institusjonskokk. 
 • Minimum 8 års relevant arbeidserfaring som kokk, institusjonskokk eller kjøkkensjef. 
 • Flytende i norsk skriftlig og muntlig. 
 • Førerkort klasse B.

  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
 

Personlige egenskaper:

 • Kvalitetsbevisst, stor kokkefaglig kunnskap og opptatt av kunnskapsheving i gruppen 
 • Positiv, utadvendt, imøtekommende og ha gode evner til samarbeid   
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner selv i utfordrende situasjoner   
 • Evne til systematisk oppgaveløsning og til å håndtere uforutsigbarhet   
 • Bidra til et positivt fellesskap  
 • Kunne håndtere periodevis mange baller i luften  
 • Fleksibel med evne til å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver  
 • Har god økonomiforståelse  
 • Har gode IT-kunnskaper og har interesse for bruk av IT-systemer  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne                      

Vi tilbyr:

 • Del av ett kompetent fagmiljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet.  
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP  
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring   
 • Arbeidstid: dagtid mandag – fredag
 • Lønnskode 745128 Kjøkkensjef