Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kjøkkenassistent/kokk - tilkallingsvikar

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har enheter i Arendal, Kristiansand, Lister og på Byglandsfjord. ARA er en egen avdeling i Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk. Samt undervisning og forskning innen fagfeltet.

ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet. Ved døgnenhet Byglandsfjord er det ca 27 årsverk og 15 pasientplasser. Hovedvekten av pasientene er voksne ROP-pasienter (rus og psykiatri) og medikamentavhengige. Både fysisk aktivitet, miljøterapi og samarbeid i et tverrfaglig miljø, er en integrert del av den aktive behandlingen.

Vi trenger tilkallingsvikarer til kjøkkenet vårt, som kan steppe inn ved fravær. Ved for eksempel sykdom, ferie, kurs og møter. 
Det kan være behov i ukedager og helg/helligdager.

Oppstart etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning eller erfaring. 
  • Erfaring fra institusjonskjøkken er en fordel.

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Bidra positivt faglig og sosialt inn i enheten.
  • Fleksibilitet.
  • Evne til å jobbe selvstendig.
  • Evne til å samarbeide.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet
  • SSHF er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)