• Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Direktorater og tilsynsorgan
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0170, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4870870
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet
Ledig stilling

Mattilsynet

Kjenner du godt til EØS-avtalen og våre norske forpliktelser særlig knyttet til regelverksutviklingen i EU?  

Direktorater og tilsynsorgan

Ønsker du å bidra med dine kunnskaper i vårt viktige samfunnsoppdrag? Da kan det være deg vi ser etter! 

Mattilsynet er et landsdekkende forvaltningsorgan hvis samfunnsoppdrag er å sikre befolkningens tilgang på trygg mat og trygt drikkevann. Vi jobber med å fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, samt miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Som beredskapsetat må vi alltid være klare for å håndtere både små og store hendelser.

For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1250 verdifulle ansatte med ulik faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivilagronomer, næringsmiddelteknologer og jurister og vi er også i tett kontakt med andre offentlige organer.

Regelverket på matområdet er i all hovedsak omfattet av EØS-avtalen, og nærmere 35-40 % av alt regelverk som tas inn i EØS-avtalen hvert år er innenfor Mattilsynets ansvarsområde. EØS-avtalen er den største og mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått, og gjør EU til Norges viktigste handelspartner. På våre forvaltningsområder knyttet til EØS-avtalens virkeområde, er det Mattilsynets forpliktelse å harmonisere og kontinuerlig oppdatere nasjonal lovgivning i lys av nytt EU-regelverk.

For å sikre ivaretakelse av norske interesser i alle fasene av regelverksarbeidet knyttet til EØS-avtalens virkeområde, søker vi nå til seksjon for internasjonalt samarbeid ved Mattilsynets hovedkontor, to nye rådgivere/seniorrådgivere innen EØS-rett.

Stillingene ligger i avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, og vil være en del av en gruppe som til sammen skal bestå av tre medarbeidere. Viktige oppgaver vil blant annet være å bidra til at norske næringer får innsikt i EUs regelverksarbeid fra tidlig fase til ferdig regelverk, og å følge opp Mattilsynets arbeid i EUs komiteer og arbeidsgrupper. Videre innebærer rollene at man har tett og godt samarbeid med de tre matdepartementene, andre seksjoner i Mattilsynet, samt med kollegaer som jobber på andre internasjonale arenaer enn EØS-området.

Arbeidssted vil være Oslo eller Bergen.

Arbeidsoppgaver:

EØS-gruppen vil få ansvaret for blant annet å:

 • heve og vedlikeholde EØS-kompetansen i Mattilsynet, og sørge for at arbeidet systematiseres, effektiviseres og tilpasses en digital arbeidshverdag
 • bidra til gode systemer for informasjonsinnhenting og -deling om EØS-relevante saker internt i Mattilsynet og mellom Mattilsynet og næringene
 • fungere som et bindeledd og koordinere oppgaver mellom Mattilsynets tre eierdepartementer og EFTA-systemet og deres sekretariat, samt fagseksjonene på Mattilsynets hovedkontor. Sentrale oppgaver her vil blant annet være:
  • følge opp løpende saker og problemstillinger i samarbeid med saksbehandlere,  
  • forberedelser til møter i EU og innlemmelser av rettsakter i EØS-avtalen.
 • bistå og gi råd til saksbehandlere om EØS-avtalen i regelverksarbeidet, på tvers av ulike fagområder. Dette gjelder også i arbeidet som foregår på andre internasjonale arenaer som f.eks. Codex Alimentarius
 • følge opp EØS-avtalen og bidra til gode strategier for prioriteringer av oppgaver på våre forvaltningsområder, i samråd med våre eierdepartementer
 • oppfølging av rettspraksis innen vårt forvaltningsområde, blant annet EU-domstolen

Ansvar og oppgaver i den nye EØS-gruppen vil vurderes ut ifra kompetansen til de som ansettes. Det forventes at alle i gruppen tar felles ansvar for å løse gruppens oppgaver, også løpende driftsoppgaver, og delta i tverrgående team og arbeidsgrupper der det er aktuelt. Noe reising må påregnes.

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • utdannelse på masternivå innenfor rettsvitenskap, statsvitenskap eller annen utdanning som gir relevant kompetanse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • god kunnskap og forståelse av EØS-loven – og dens avtaleverk
 • god kunnskap om EUs regelverksutviklingsprosesser, og hvordan samspillet fungerer mellom EU og EFTA-landene jf. EØS-avtalens forpliktelser
 • god kunnskap om det institusjonelle rammeverket for EØS-avtalen (topillarsystemet), EØS-organene og EFTA-pilaren
 • forståelse for politiske prosesser, og samspillet mellom politikk og administrasjon, på nasjonalt og europeisk nivå
 • presise og gode formidlingsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • gode digitale ferdigheter

Vi ønsker også at du har relevant EØS-rettet arbeidserfaring.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er faglig engasjert og som brenner for å formidle dine kunnskaper innen EØS-rett.  Du har gode samarbeidsevner, og kommer lett i dialog med andre. Du er faglig trygg, og evner å ta inititativ og skape engasjement. Du er flink til å få ting til å skje og jobbe tverrfaglig, samtidig som du er strukturert og er svært god på gjennomføring. Du evner å innta et helhetlig og overordnet perspektiv, og du forstår hvordan EØS-lovverket henger sammen med arbeidsoppgavene som skal løses hos Mattilsynet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn 650.000 – 850.000 avhengig av kvalifikasjoner i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn og annen stillingskode vurderes.
 • Spennende, lærerike og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Engasjerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Arbeidsplass i moderne kontorlokaler i Oslo eller Bergen
 • Låneordning og svært god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Sommertid
 • Fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og på kontoret


Slik søker du
Når du sender inn søknaden din laster du opp vitnemål og attester som vedlegg.

 

 • Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Direktorater og tilsynsorgan
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0170, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4870870
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet