Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Kirurgisk inntak søker helsesekretær til veiledningsoppgaver på innkomne telefoner

Offentlig forvaltning

Kirurgisk kontoravdeling har et ledig 1 års svangerskapsvikariat  i 100% stilling. Vi søker deg som ønsker å jobbe med veiledningsoppgaver på telefon. Du vil veilede pasienter og pårørende slik at de lettere kan manøvrere seg i sin "sykehusreise".

Fagene du vil jobbe med er øye, urologi, gastrokirurgi og gynekologi inkl. svangerskap.

Kontoret svarer på innkomne ikke-medisinske faglige henvendelser fra pasienter og pårørende knyttet til operasjonsplanlegging og timebestilling på poliklinikk. Du må derfor være glad i å lytte og veilede over telefon. Du bør ha evne til innlevelse i andres situasjon samtidig som du løser henvendelser innenfor gitte rammer.

Nøkkelord for deg vi leter etter er å ha topp serviceinnstilling, god menneskekunnskap og ha en profesjonell holdning til behandling av mennesker. Om du har erfaring fra kundesenter/kontaktsenter er det topp. 

Vi tilbyr 1 vikariat på 100% med oppstart april. Arbeidstiden er dagtid mandag-fredag kl 8-15:30. Telefonåpningstiden er kl 9-14 med faste pauser. Du sitter på telefon totalt 4 timer per dag. Resten av arbeidstiden benyttes til møter, opplæring og forefallende kontorarbeid knyttet til telefonhenvendelsene.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsesekretær eller under utdanning til å bli det.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med telefon og pc som arbeidsverktøy. God arbeidsmetodikk.
 • Interesse for og flink med dataverktøy.

Personlige egenskaper:

 • Syns det er gøy å yte god service.
 • Glad i snakke i telefon, men enda viktigere er det å lytte.
 • Kan sette innringers behov foran egne og behandle alle med vennlighet og respekt.
 • Glad i å jobbe i team, men samtidig selvstendig.
 • Tåler stress og beholder roen når det er hektisk.
 • Tilpasningsdyktig, informasjonssøkende og endringsvillig.
 • Tør å ta avgjørelser.
 • Lojal overfor avdelingen og sykehusets målkrav.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • Opplæring i telefonsystemet TRIO og pasientsystemet DIPS og andre IKT-systemer det er behov for i vår arbeidshverdag.
 • En spennende jobb i et tverrfaglig system.
 • Interne kurs tilpasset førstelinje på telefon som samtaleteknikk.
 • Faglig utvikling gjennom tverrfaglig samarbeid med de ulike kirurgiske fagene.
 • Et godt innblikk i sykehusdrift. 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.