Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Key Account Manager i Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Offentlig forvaltning

I Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er det ledig stilling som Key Account Manager (KAM)

NSM har et av Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Senteret har en viktig rolle som møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet. Som KAM, vil du ha særskilt fokus på oppfølging og utvikling av samarbeidet. Stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. Du får store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng. Du vil inngå i et team med flere KAMer, som ivaretar et fagområde i stor utvikling. Oppgaver knytter seg særlig til oppfølging av virksomheter tilknyttet det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). Vi har stor vekst i antall virksomheter som ønsker tilknytning til senteret og våre kapabiliteter.

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie og videreutvikle samarbeidet med medlemmer i VDI
 • Håndtere kontrakter og administrativ kommunikasjon mot medlemmer i VDI-samarbeidet
 • Opprettholde kontinuerlig dialog med våre samarbeidspartnere
 • Representere NCSC i utvalgte samarbeidsfora
 • Stillingen vil kunne medføre oppgaver i forbindelse med informasjonsdeling og koordinering mot faggrupper i inn- og utland, herunder å utarbeide presentasjoner

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (bachelor eller tilsvarende) innen eksempelvis markedsføring, administrasjon og ledelse, økonomi og administrasjon eller liknende. Minst fem års relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Det er ønskelig at du har erfaring som KAM
 • Du bør ha kjennskap til digital sikkerhet
 • Det er ønskelig med erfaring med organisering og gjennomføring av konferanser og andre arrangementer
 • Det er ønskelig med kunnskap om offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og analytisk. Videre er det viktig at den som ansettes i stillingen har god evne til å samarbeide og kommunisere godt, samt har fokus på leveringstid og kvalitet.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som Rådgiver (SKO 1434). Stillingen lønnes i lønnsspenn 573 900 – 636 700 (lønnstrinn 62-68) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Hemmelig/NATO Secret.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.


Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.