Ledig stilling

Gjøvik kommune

Kart- og oppmålingsingeniør/ geomatiker

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Virksomhetsområdet Oppmåling og Eiendomsskatt er i dag seks ansatte. Virksomheten er organisert under sektor for Samfunnsutvikling.
Vi utfører arbeidsoppgaver innenfor geodata, oppmåling, matrikkelføring, seksjonering, adressering, eiendomsskatt og forvaltning av festeavtaler. 
Vi har ledig en stilling som kart- og oppmålingsineniør i 100 % fast stilling.

Gjøvik preges av stor aktivitet innenfor både offentlig og privat sektor. Det er stort fokus på byutvikling og det skjer spennende  plan- og utbyggingsprosjekter i kommunen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utførelse av oppmålingsforretninger etter matrikkelloven.
 • For stillingen er det også tiltenkt arbeidsoppgaver innenfor geodatarbeid, seksjonering, adressering og matrikulering.
 • Veiledning til innbyggere, utbyggere og næringsliv i forbindelse med disse arbeidsoppgavene.
 • Andre drifts- og utviklingsoppgaver i virksomheten.
Kvalifikasjoner:
 • Vi søker en med ingeniør/ bachelor utdanning innenfor fagområdet.
 • Gjerne relevant praksis fra tilsvarende kommunal/privat tjenesteproduksjon innenfor fagområdet.
 • Gode GIS/Geodatakunnskaper.
 • Det er ønskelig med kjennskap til matrikkellov, seksjoneringslov og plan- og bygningslov.
 • Godkjenning som matrikkelfører vil bli vektlagt, men er ikke ett krav.  Den som blir tilsatt må være villig til å gjennomføre nødvendige kurs for å bli det.
 • Autorisert med landmålerbrev vil bli vektlagt, men er ikke ett krav. Den som blir tilsatt må være villig til å gjennomføre tilleggs- og videreutdanning som tilfredstiller krav til å få landmålebrev.
 • Søker må ha førerkort klasse B
Personlige egenskaper:
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner, men også evnen til å jobbe selvstendig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi kan tilby:
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i samarbeid med kolleger.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.