Karrieresenteret på Lillehammer - Daglig leder

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Karrieresenteret på Lillehammer har ledig 100 % fast stilling som daglig leder.

Om Karrieresenteret på Lillehammer

Karrieresenteret for Lillehammerregionen er en del av enhet for Voksnes læring og Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring. Enheten er plassert i seksjon for Regional kompetanseutvikling.

Karrieresenteret skal sammen med enheten og de åtte andre sentrene i fylket møte de korte- og langsiktige kompetansebehovene i Innlandet, øke utdanningsnivået, sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bidra til å styrke omstillingsevnen i næringslivet.

Ny vedtatt organisering av voksnes læring i Innlandet er nå under etablering.

Karrieresenteret skal sikre innbyggerne i Lillehammerregionen god tilgang til karriere- og studieveiledning, videregående opplæring for voksne, og tilrettelegge for desentral fagskole-/høyere utdanning. Arbeidssted er Fylkeshuset i Kirkegata på Lillehammer.

 Vi søker deg som

 • har dokumenterte lederferdigheter og kan vise til gode resultater
 • har god kunnskap om og innsikt i videregående opplæring
 • evner å sette retning og motivere til medskaping
 • er utviklingsorientert og engasjert
 • er opptatt av samhandling og nettverksbygging mot relevante fagmiljøer og lokalmiljøet
 • er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater
 • har stor arbeidskapasitet og trives med å ha mange og ulike arbeidsoppgaver
 • kommuniserer aktivt internt og eksternt
Vi tilbyr
 • et aktivt miljø som har søkelys på regional kompetanseutvikling
 • varierte oppgaver og muligheter til å delta i kollektive utviklingsprosesser
 • nettverk av gode og kompetente kollegaer
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • 100 % fast stilling som daglig leder.
 • daglig leder har økonomi og fagansvar for avdelingen
 • skal tilrettelegge for gode rutiner for utdannings- og yrkesvalg i samarbeid med de andre avdelingene i enhetene for Voksnes læring
 • stillingen er ledig fra 1. februar 2022
 • det er et pågående omstillingsarbeid i enhet for voksnes læring og det må følgelig påregnes at det kan bli noen endringer av oppgaver

 Kvalifikasjoner

 • ønskelig med relevant pedagogisk utdanning på masternivå
 • manglende formell utdanning kan kompenseres med betydelig relevant praksis
 • bred faglig forståelse for regional kompetanseutvikling og voksnes læring
 • lederkompetanse- og erfaring
 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.