Karriere Oppland Gjøvikregionen - Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Karriere Oppland Gjøvikregionen har ledig 45 % vikariat i undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag.

Om enheten

Karriere Oppland Gjøvikregionen er en del av Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring og rapporterer til Enhet for voksnes læring. Karrieresenteret er lokalisert i Studievegen 2 på Gjøvik.
Karrieresenteret skal møte de kort- og langsiktige utfordringene regionen har til kompetanse, øke kunnskapsnivået, sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, kvalifisere arbeidskraftreserven, styrke omstillingsevnen i næringslivet og tilrettelegge for gode rutiner for deltakernes utdannings- og yrkesvalg. Karrieresenteret tilbyr karriere- og studieveiledning, videregående opplæring for voksne og tilrettelegging for desentralisert fagskole- og høyere utdanning. 

Vi søker deg som

 • er engasjert, tydelig, fleksibel og strukturert
 • kan gjennomføre undervisnings- og veiledningsoppgaver
 • har gode kommunikasjons- og  samarbeidsevner
 • er selvstendig i daglig oppgaveløsing

Vi tilbyr

 • varierte oppgaver og mulighet til å delta i pågående utviklingsprosjekt
 • godt arbeidsmiljø og kompetent fagmiljø med fokus på voksnes behov for kompetanse
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 45 % vikariat i undervisningsstilling helse- og oppvekstfag
 • tiltredelse 1.januar 2022

Arbeidsoppgaver

 • undervisning og veiledning
 • vurderingsarbeid - yrkesfaglig fordypning og Vg3
 • administrative oppgaver knyttet til opplæringen
 • realkompetansevurdering
 • praksisvurdering

Kvalifikasjoner

 • formell undervisningskompetanse på videregående nivå  
 • erfaring med opplæring av voksne 

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.