Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Karriere Innlandet - undervisningsstilling

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Karriere Innlandet - undervisningsstilling

 

Beskrivelse  

Karriere Innlandet har ledig fast undervisningsstillinger med inntil 100 % innenfor fagene matte og naturfag.

 

Om Karriere Innlandet Hamar

Karrieresenteret er en del av Enhet for voksnes læring og Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring. Karrieresenteret har blant annet karriereveiledning, videregående opplæring for voksne, og tilrettelegging for desentral fagskole-/høyere utdanning som sine oppgaver.

Karrieresenteret samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringsliv, kommuner og NAV. Karrieresenteret skal ivareta behovet for karriereveiledning til innbyggere over 19 år, nye bosatte flyktninger, flyktninger fra Ukraina og for søkere og deltagere i videregående opplæring for voksne.

I tillegg er karrieresenteret tillagt oppgaven med koordinering av karriereveiledning i grunnopplæringen (koordinering av rådgivernettverk). Arbeidet har til hensikt å øke samarbeid, samhandling og kompetansedeling mellom de ulike veiledningsaktørene og partene i arbeidslivet. Koordineringen er ment å bidra til sammenheng i karriereveiledningstilbudet. 

 

 

Vi søker deg som 

 • har undervisningskompetanse i matte, naturfag
 • har erfaring med opplæring av voksne og flerspråklige voksne deltakere, gjerne på videregående nivå 
 • har god relasjonskompetansen og evne til å veilede og motivere deltakere 
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner 
 • evner å se den enkelte deltaker 

 Vi tilbyr 

 • en spennende jobb i et faglig miljø i stadig utvikling 
 • utstrakt samarbeid med kollegaer og eksterne samarbeidsparter 
 • trivelig arbeidsmiljø med ansatte med solid og bred kompetanse 
 • en annerledes og fleksibel opplæring 
 • lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger 

 Om stillingen 

 • inntil 100 % stilling som kan kombineres innen fagene
 • Må beregne noe administrasjon innenfor senterets ansvarsområder

 Arbeidsoppgaver 

 • undervise voksne på videregående nivå innenfor fagene matte og naturfag
 • legge til rette for gode opplæringsløp
 • involvere deltakerne i læring og vurderingsarbeid 
 • evne å gi deltakerne læringsfremmende tilbakemeldinger 
 • deltakelse i ulike prosjekter ved karrieresenteret 
 • være bidragsyter i fagteam, avdeling og på felles samarbeidsarenaer 

 Kvalifikasjonskrav 

 • du har formell undervisningskompetanse, minimum 60 studiepoeng, innenfor fagene som etterspørres i stillingsannonsen 
 • du har god digital kompetanse og er motivert for å bruke ulik programvare  
 • du har gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse 
 • du er en tydelig og ansvarsfull lærer og du brenner for fagene du underviser i 
 • du har evne til å skape gode relasjoner til deltakere og kollegaer 
 • du er utviklingsorientert, fleksibel og endringsvillig 

 

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

 

Søknad 

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene, videregående skoler og karrieresentrene. 

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. 

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. 

Vi ser fram til å motta søknaden din.