Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Karriere Innlandet Sør-Østerdal - Saksbehandler/ kontorfagarbeider

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Karriere Innlandet Sør-Østerdal har ledig 100 % stilling som saksbehandler/kontorfagarbeider.

Stillingen er 60 % fast stilling og 40 % er midlertidig engasjement i prosjektet Utdanningsløftet fram til 1.8.23, med mulighet for forlengelse.

Stillingen som saksbehandler/kontorfagarbeider vil være en avgjørende brikke i den videre utviklingen av senteret. Det må påberegnes at det kan bli noen endringer i oppgaver og organisering, samt at det kan bli behov for å løse oppgaver også på vegne av andre karrieresentre i Karriere Innlandet.

Vi søker deg som

 • er systematisk og strukturert og opptatt av kvalitet i arbeidet
 • er selvstendig og pålitelig i daglig oppgaveløsing
 • har kunnskap om økonomi og saksbehandling i offentlig forvaltning
 • er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • har gode digitale ferdigheter. Erfaring med bruk av Visma Enterprise, Visma in School og Elements er en fordel.
 • har gode samarbeidsevner og liker å arbeide i et tverrfaglig miljø

Vi tilbyr

 • varierte oppgaver og muligheter til å delta i spennende utviklingsprosesser
 • et godt arbeidsmiljø og kompetent faglig miljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% stilling som saksbehandler/kontorfagarbeider, der 40 % av stillingen er midlertidig fram til 1.8.23
 • stillingen er ledig for tiltredelse snarlig
 • arbeidssted Karriere Innlandet Sør-Østerdal, lokalisert på Elverum videregående skole

Arbeidsoppgaver

 • bidra i den daglige driften av senteret
 • administrative oppgaver i karrieresenteret, herunder eksempelvis resepsjon, innkjøp og sentralbord
 • saksbehandling
 • oppgaver innenfor økonomi- og personaloppfølging
 • andre oppgaver må påberegnes, avhengig av karrieresenteret behov
 • saksbehandling på vegne av andre karrieresentre i Karriere Innlandet kan være aktuelt

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høyere nivå (bachelorgrad eller tilsvarende), fortrinnsvis innen økonomi- og administrasjon. Søkere med betydelig relevant kompetanse og praksis kan etter vurdering kompensere for utdanningskrav
 • gode digitale ferdigheter - kunnskap om administrative systemer som Visma Enterprise, Visma in school og Elements er en fordel, men ikke avgjørende
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • har tidligere erfaring fra lignende arbeid

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.