Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Karriere Innlandet Hadeland, Karriereveileder og koordinator for rådgivernettverket i regionen, vikariat

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Karriere Innlandet Hadeland har ledig årsvikariat i 100 % stilling som karriereveileder og koordinator for rådgivernettverket i regionen med snarlig tiltredelse.

Om enheten

Karriere Innlandet Hadeland er en del av enhet for Voksnes læring og Innlandet fylkeskommune sin satsing på karriereveiledning og voksnes læring. Karrieresenteret tilbyr karriereveiledning, videregående opplæring for voksne og tilrettelegging for desentral fagskole-/høyere utdanning. Karrieresenteret samarbeider om veilednings- og opplæringstjenester med arbeids- og næringslivet, kommuner og NAV. Tilbudet om karriereveiledning skal ivareta behovet for karriereveiledning til innbyggere over 19 år, nye bosatte flyktninger, flyktninger fra Ukraina og søkere og deltagere i videregående opplæring for voksne. Koordinering av karriereveiledning i grunnopplæringen (koordinering av rådgivernettverk) skal sikre økt samarbeid, samhandling og kompetansedeling mellom ulike veiledningsaktører og partene i arbeidslivet. Målet er at koordineringen skal bidra til sammenheng i karriereveiledningstilbudene.

Vi søker deg som

 • er team-orientert, og liker å spille de rundt deg gode 
 • er lærevillig, og klar til å bruke kollegiet og fellesskapet til å øke egen kompetanse 
 • er opptatt av å arbeide strukturert og bevarer roen selv når det er hektisk 
 • er opptatt av å gi profesjonell karriereveiledning av høy kvalitet 
 • evner å arbeide strukturert og selvstendig i daglig oppgaveløsning

Vi tilbyr

 • en avgjørende rolle, der din kunnskap kan få stor innvirkning på utviklingen av profesjonelle karriereveiledningstjenester i Innlandet fylkeskommune 
 • god opplæring 
 • muligheten til å bidra til forandringer i enkeltmenneskers liv 
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna 
 • lønn etter gjeldende avtaler 
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger 

Om stillingen

 • 100 % vikariat som karriereveileder og rådgiverkoordinator
 • tiltredelse så snart som mulig
 • du vil bli ansatt i Innlandet fylkeskommune med arbeidssted Karriere Innlandet Hadeland
 • du må regne med noe reisevirksomhet
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Karriere Innlandet, Hadeland

Arbeidsoppgaver

 • stillingen har to ansvarsområder
 • karriereveiledning tilpasset karrieresenterets målgrupper
 • koordinator for rådgivernettverket i regionen
 • gjennom nettverksarbeid vil du ha ansvar for å samordne arbeidet med videreutvikling av rådgivningstjenestene i den videregående skolen og ungdomsskolene 
 • du vil ha ansvar for å koordinere aktiviteter i forbindelse med overganger i utdanningsløpet 
 • du vil benytte deg av offentlig og kvalitetssikret informasjon  
 • du vil samarbeide tett og bredt med ulike fagmiljøer og aktører i arbeidslivet
 • du bidrar til en sterk læringskultur og deling av kunnskap og erfaring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på minimum bachelornivå, eksempelvis innen samfunnsfag, humanistiske fag, HR, pedagogikk eller annet 
 • Søker må ha minimum 60 stp. i rådgiver-relatert videreutdanning, fortrinnsvis innenfor karriereveiledning. Særdeles lang og relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse. Søkere som ikke oppfyller kvalifikasjonskravet kan vurderes, forutsatt at det utarbeides en plan for hvordan kompetansekravet kan innfris 
 • Minimum tre års erfaring fra en veilederrolle innen tema knyttet til valgsituasjoner, arbeid og utdanning, eksempelvis fra veilederroller i ungdoms-/videregående skole, NAV, universitets- og høyskolesektoren, voksenopplæring, introduksjonsprogram eller annet

Ønskede egenskaper

 • god kjennskap til den nasjonale satsningen på kvalitet i karriereveiledning
 • kjennskap til utdanningssystemet og arbeidsmarkedet i Norge og internasjonalt 
 • kjennskap til, eller erfaring med, arbeidstakere i omstillingsprosesser
 • kjennskap til, eller erfaring med arbeid med flyktninger
 • kjennskap til, eller erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring med å jobbe med digitale verktøy

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.