Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Karriere Innlandet Gjøvik - Leder

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Karriere Innlandet Gjøvik har ledig fast stilling som leder.

Om enheten

Karriere Innlandet Gjøvik skal sikre innbyggerne i region Gjøvik (Nordre-Land, Søndre-Land, Vestre-Toten, Østre-Toten og Gjøvik) god tilgang til karriere- og studieveiledning og videregående opplæring for voksne, og tilrettelegge for gode rutiner for utdannings- og yrkesvalg og desentral fagskole-/høyere utdanning.

Karrieresenteret har delegert ansvar for å ivareta rettigheter til opplæring for beboere og pasienter i helseinstitusjoner – rus og psykiatri.

Vi søker deg som

 • har dokumentert lederkompetanse og kan vise til gode resultater
 • har god kunnskap og innsikt i videregående opplæring
 • evner å sette retning og motivere 
 • er utviklingsorientert og engasjert
 • er opptatt av samhandling og nettverksbygging mot relevante fagmiljøer og lokalmiljøet
 • er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater
 • har stor arbeidskapasitet og trives med å ha mange og ulike arbeidsoppgaver
 • kommuniserer aktivt internt og eksternt

Vi tilbyr 

 • et aktivt miljø som har søkelys på regional kompetanseutvikling
 • varierte oppgaver og muligheter til å delta i kollektive utviklingsprosesser
 • nettverk med gode og kompetente kollegaer
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling som leder
 • arbeidssted Gjøvik

Arbeidsoppgaver

 • leder har personal- og økonomiansvar for avdelingen og rapporterer til Enhetsleder for voksnes læring

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå
 • manglende formell utdanning kan unntaksvis kompenseres med betydelig relevant praksis
 • bred faglig forståelse for regional kompetanseutvikling og voksnes læring
 • lederkompetanse- og erfaring
 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.