• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0193, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4616025
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Karlsborg mestringsenhet søker fagkonsulent til fast heltidsstilling på dagtid

Offentlig forvaltning

Karlsborg mestringsenhet er et heldøgstilbud for menn som lever med et aktivt rusmisbruk. Institusjonen har 19 plasser og døgnbemanning. De ansatte skal stimulere til endring ved å fokusere på beboernes ressurser, bevisstgjøring av egne valg og konsekvenser av disse. Institusjonen har et mål om at botiden ikke skal overstige ett år. Vi holder til i et flott hus med stor hage og utsikt over Oslofjorden. Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet med kort vei til sentrum.

Vi har ledig stilling som Fagkonsulent og hos oss fra 01.09.22. Stillingen innebærer tett samarbeid med øvrige ansatte på institusjonen, og institusjonssjef er nærmeste leder. Stillingen er på dagtid 37,5t pr. uke med fleksitidsordning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging, planlegging og veiledning i gjennomføring av det klientrettede tilbudet, jfr. Institusjonens mandat
 • Kvalitetssikring av det miljøterapeutiske arbeidet i tråd med gjeldende faglige retningslinjer/føringer, og bistå teamene med klientarbeid ved behov. 
 • Ansvar for institusjonens faglige utvikling i nært samarbeid med leder, blant annet gjennom opplæring og veiledning av ansatte i faglige og etiske utfordringer
 • Lede Inntaksteamet
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av fagmøter
 • Følge opp de krav som stilles til dokumentasjon av arbeidet, blant annet kvalitetssikring av journal og oppfølging av fagrelaterte avvik
 • Rapportering
 • Drifts- og administrasjonsoppgaver, herunder fakturering i Agresso
 • Tett samarbeid med bydelene, felles inntak og andre samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med de ulike tiltakene i Velferdsetaten
 • Andre oppgaver må kunne påregnes ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Fullført relevant treårig sosial- eller helsefaglig høyskole- eller universitetsutdanning
 • Arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid inkludert erfaring med målgruppen er et krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter og beherske relevante IKT verktøy
 • Erfaring fra veiledning
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du må være strukturert, systematisk og nøyaktig med evne til å planlegge fremover, gjøre klare prioriteringer og fordele ressurser effektivt
 • Du er fleksibel og må raskt kunne sette deg inn i nye områder og løse oppgaver og utfordringer på en effektiv måte
 • Du må være faglig trygg og ønske å utvikle tjenester til det beste for beboerne
 • Arbeidet krever at du har en stor grad av selvstendighet
 • Du er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg, både personlig og faglig
 • Du må ha gode samarbeidsevner og vilje til tverrfaglig samarbeid og koordinering med andre aktuelle aktører
 • Du må være inkluderende, ha gode relasjonsferdigheter og gjerne ha en god porsjon med godt humør
 • Du etterlever verdigrunnlaget til Oslo kommune: Brukerorientering- Respekt- Redelighet - Engasjement 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Varierte oppgaver og faglige utfordringer
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som fagkonsulent direkteplassert i lønnstrinn 41 (kr. 580 100,- pr år) i Oslo kommunes regulativ

 

 • Eventuelle vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0193, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4616025
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune