Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kardiologisk sykepleier

Offentlig forvaltning

Medisinsk poliklinisk senter utfører polikliniske undersøkelser og dagbehandling når det gjelder hjerte, lunge, nyre, mage og tarm, alderdom og aldring (geriatri), hormonsykdommer (endokrinologi) og diabetes. Senteret har Tuberkulosekoordinator, Hjertepoliklinikk, Dagenhet, Lungepoliklinikk, Geriatrisk poliklinikk, Diabetespoliklinikk og Mage- Tarm poliklinikk. Poliklinikken er satt opp med selvstendige sykepleierkonsultasjoner og/eller polikliniske undersøkelser i nært samarbeid med lege.
Vi har høyt fokus på trivsel og miljø og opptatt av "forsterkning" innen de ulike fag. Det er tverrfaglige møter med felles internundervisning. De ulike poliklinikkene har egen drift/team ansvarlig sykepleier. Mage og tarm poliklinikken har en egen 40% fagutviklingssykepleier.

Hjertepoliklinikken har startet med sykepleierkontroller av pacemakere

Hjertepoliklinikken har en ledig 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver:

Utføre selvstendige konsultasjoner med hjertesviktpasienter.
Håndtere ulike apparater i forhold til hjerterytme og BT.
Utføre AEKG i samarbeid med lege.
Bistå i forhold til Elektrokonvertering.
Holde kurs for pasienter med ICD
Bistå innen forskning
Hjemmemonitorering av ICD pasienter.

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier m/kardiologisk videreutdanning
Minimum to års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjeneste
Erfaring fra arbeid med hjertepasienter på poliklinikk
Erfaring fra forskning 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har pasientfokus, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er målrettet, fleksibel, tydelig og inkluderende.
Du må ha evne og vilje til utviklingsarbeid, takle høyt arbeidspress, samt evne til å håndtere flere parallelle prosesser.
Relevant videreutdanning er ønskelig og personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr:

Godt faglig miljø, engasjerte medarbeidere, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver  
Kompetanseutvikling
Selvstendig og fleksibel oppfølging av pasientgruppen
Tiltredelse etter avtale.