• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1580, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4927942
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 23.12.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Kan du sikre informasjon for et av verdens mest avanserte våpensystem?

Luftforsvaret produserer og leverer luftmakt til fellesskapet og opererer ulike systemer fra baser spredt utover vårt langstrakte land og i internasjonale operasjoner. Det satses på luftmakt gjennom anskaffelse av nye kampfly, helikopter, overvåkingsfly, luftvarslingsradarer, nytt luftvern, oppbygging av framtidens baser og styrking av personell og kompetanse. Sammen leverer vi luftmakt og bygger framtidens luftforsvar.

F-35-avdelingen er en del av Luftforsvarets våpenskole og skal bidra til å innfase og utvikle det nye kampflyet, F-35 våpensystemet i tillegg til å forvalte et tilhørende amerikansk rammeverk innenfor forebyggende sikkerhetstjeneste.

F-35 Sikkerhetsseksjonen er en del av F-35-avdelingen forvalte særskilte krav innenfor forebyggende sikkerhetstjeneste. Stillingen som seniorrådgiver innen informasjonssikkerhet ligger under F-35 Sikkerhetsseksjonen og ivaretar rollen som Norway Information System Security Manager (NOR ISSM) og Norway Information System Security Engineer (NOR ISSE). I denne stillingen får du et nasjonalt ansvar for å forvalte det amerikanske rammeverket med stor påvirkningsmulighet på forvaltningen og tildelt fagmyndighetsansvar. Det innebærer blant annet at du får betydelige muligheter for å utvikle deg faglig og bygge kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

F-35 sikkerhetsseksjonen er ansvarlig for:

 • Ivareta våpensystemets tilhørende amerikanske rammeverk innen forebyggende sikkerhetstjeneste
 • Utarbeide overordnede sikkerhetsrelaterte styringsdokumenter innenfor ansvarsområdet
 • Ivareta akkrediteringer og tildelte Authority to Operate for våpensystemets IT-systemer
 • Utarbeide, videreutvikle og opprettholde nasjonal sikkerhetsgodkjenning for våpensystemet
 • Utøve overordnet sikkerhetsstyring og pålegge / anbefale sikkerhetstiltak
 • Påse at avdelinger underlagt forvaltningsregimet ivaretar rammeverk, og veilede respektive avdelinger
 • Gjennomføre og delta på aktivitet innenfor fastlagt inspeksjonsregime

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte Program Manager (PM) og Sjef F-35 Sikkerhetsseksjonen / Country Security Manager (CSM) med å organisere, planlegge og gjennomføre ivaretakelsen av Special Access Program (SAP) / F-35 Security i rollen som NOR ISSM med tilhørende ansvar og plikter innen IKT / informasjonssikkerhet nasjonalt, i F-35-partnerskapet og i sammenheng med bilateralt og multilateralt avtaleverk. Blant annet ivareta prosess, kontroll og oppfølging av F-35 våpensystemets sikkerhetsgodkjenninger. 
 • Være CSM sin rådgiver innen IKT- og informasjonssikkerhetssaker. I tillegg koordinere, lede og faglig styre innenfor tildelt rolleansvar innen F-35 Sikkerhetsseksjonen sitt ansvarsområde.
 • Ivareta tildelt fagansvar innenfor F-35 informasjonssystemsikkerhet ovenfor andre avdelinger i Forsvaret
 • Følge opp hendelser relatert til informasjonssystemsikkerhet, avvikshåndtering og sikkerhetsgjennomganger
 • Støtte innførings- og utviklingsansvarlig i Luftforsvaret i arbeidet med F-35 sikkerhet

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad innen IT / informasjonssikkerhet, eller minimum 3 års høyskole- eller universitetsutdanning innen relevant fagområde, eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell kompetanse. 
 • God kjennskap til forebyggende sikkerhetstjeneste og NIST standard
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET før tiltredelse, og KRYPTO grad 1 etter tiltredelse
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 
 • Norsk statsborgerskap 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen IKT datasikkerhet / informasjonssikkerhet eller tilsvarende
 • Erfaring fra support / drift av informasjonssystemer underlagt Sikkerhetsloven eller tilsvarende rammeverk
 • Utdanning fra Forsvarets ingeniørhøgskole
 • Minimum 5 års relevant erfaring innen Information Assurance for våpensystemet F-35, eller informasjonssystemsikkerhet og systemadministrasjon generelt
 • Kjennskap til Forsvaret og Luftforsvarets organisasjon

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Personlige egenskaper:

 • Stillingen stiller høye krav til integritet, vurderingsevne og helhetsforståelse
 • Du er i tillegg analytisk, strukturert og faglig nysgjerrig
 • Du har dessuten høy arbeidskapasitet og vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater
 • Du er også nøyaktig og detaljorientert med evne til å ta ansvar innenfor et forvaltnings- og kontrollregime
 • Du jobber godt både selvstendig og sammen med andre 

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig- og faglig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ og Luftforsvarets lønnspolitikk som seniorrådgiver, kode 1364, for tiden kr 765 600 - 911 700 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  22.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1580, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4927942
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 23.12.2022