Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Kan du programmere frontlinjen av norsk cybersikkerhet?

Offentlig forvaltning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges spydspiss for informasjons- og objektsikkerhet, og representerer det nasjonale fagmiljøet for IT-sikkerhet. I Oslo, for tiden på Langkaia, finner du NCSC - Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, en arena for nasjonalt og internasjonalt arbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. Senteret skal bygge et mer robust digitalt Norge, som både er proaktivt i forebyggingen av angrep mot store norske organisasjoner, og forberedt på å håndtere angrep når de oppstår.

NCSC jobber ikke bare for å sikre norsk offentlig sektor, men også partnerorganisasjoner fra næringsliv, akademia og forsvar. For å levere på sitt samfunnsoppdrag er det kritisk at NCSC ligger ett skritt foran den teknologiske utviklingen i samfunnet, og at vi ligger i forkant av de trusler som kan oppstå. Vi har et sterkt mandat som understøttes av gode strategier, og midler til å gjøre jobben vår på best mulig måte. Det er vi som skal bekjempe de tøffeste digitale motstanderne som truer norsk offentlighet og næringsliv. Derfor er NSM, og NCSC, Norges beste sted å jobbe for deg som er interessert i cybersikkerhet.

Nå ser vi etter en fullstack-utvikler.

Vi søker nå en fullstack-utvikler til NCSC. Hos blir du en del av et lite, robust team på seks dyktige utviklere som jobber med å programmere løsninger som sikrer kritiske infrastrukturer i Norge. Primært innebærer dette å jobbe tett med sensor-teknologi, nettverks-sensorer, og nødvendige støttesystemer rundt disse. Vi ser etter deg som har solid kompetanse med programmering på Linux som plattform.

Hos oss vil du lage løsninger som skal avdekke angrep og spionasje fra fremmede stater og velorganiserte digitale kriminelle aktører. Dette krever at du evner å holde roen og overblikket i ulike situasjoner.

Her er noe av det du vil jobbe med hos oss:
 • Programmering av løsninger som sikrer infrastruktur og avdekker angrep
  •  Dette foregår primært på Linux-plattform 
  • Du benytter det språket som er mest hensiktsmessig i ethvert tilfelle, men bør regne med å bruke mye Python eller C
 • Utvikle støttesystemer rundt sensorer og nettverksteknologi
 • Øvrig arbeid på vår infrastruktur, blant annet med teknologi som Docker og Kubernetes
For å lykkes med dette har du:
 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på tilsvarende master- eller bachelornivå, men lengre relevant erfaring kan kompensere for dette kravet
 • Minimum to års arbeidserfaring fra en utviklerrolle, aller helst med Linux som plattform
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, ettersom presis og forståelig formidling er viktig for god og effektiv kommunikasjon med beslutningstakere

For denne stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og få nødvendige autorisasjoner. Derfor kreves det at du har norsk statsborgerskap, og dobbelt statsborgerskap aksepteres ikke.

I tillegg er det en fordel hvis du har:
 • Programmeringskompetanse i Python, C eller andre relevante språk
 • Relevant erfaring fra håndtering av IT-sikkerhetshendelse fra IT-sikkerhetsmiljøer, og god helhetsoversikt over trussel- og risikobildet i det digitale rom
 • Erfaring med utvikling og bruk av REST API-er eller gRPC-endepunkt
 • Erfaring med CI/CD for å automatisere bygging, testing og deployering av programvare
 • Erfaring med teknologier som;

○     MariaDB, PostgreSQL, FoundationDB, Redis, ElasticSearch, Splunk, Kafka, eller lignende

○     Web-rammeverk som Django, Flask, eller lignende.

○     Containerteknologi, som for eksempel Docker

○     Konfigurasjonsstyringssystemer som Ansible, Puppet, SaltStack, eller tilsvarende

Vi håper du kjenner deg igjen i dette:

I NCSC har vi bygget et ungt og kompetansesterkt miljø av mennesker som brenner for det vi driver med, og som vil hverandre godt. Vi mener at mangfold i staben er en styrke, og dersom du tror du er rett person for denne rollen, håper vi at du søker, uavhengig av din bakgrunn ellers.

Vi tror at de som passer best inn hos oss, er mennesker med store ambisjoner for egen fagkompetanse, men som også har respekt og ydmykhet overfor andres. Vi ser for oss at du er en løsningsorientert person med en lidenskap for god teknologi, og for å trygge det digitale Norge. Du er den som ofte ser enklere måter å løse komplekse utfordringer, og du liker å dele den kunnskapen med de rundt deg.

For denne stillingen vil personlig egnethet vektlegges.

Hos oss får du:
 • En av landets kanskje mest spennende utviklerstillinger innen cybersikkerhet
 • Svært gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom kurs, sertifiseringer og etterutdanning
 • Stor frihet når det kommer til valg av teknologi for å løse et problem - selv er vi veldig glad i Open Source-programvare
 • Fleksibel arbeidstid, og muligheter for delvis hjemmekontor
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Stillingen er plassert som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (SKO 1085/1087/1181), årslønn kr 604.400 – 839.900 (lønnstrinn 65 – 80), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Også viktig:

NSM vil i løpet av 2024 samlokalisere i flotte lokaler på Fornebu.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET. Arbeidstaker i denne rollen kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Hvis du som søker ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge slik at du har mulighet til å trekke søknaden før søkerlisten offentliggjøres. Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

Lurer du på noe?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt med våre rekrutteringsrådgivere, Maria Molvær Nesseth (90170114 / maria@cruit.no), Arve Nøstdahl (90171625 / arve@cruit.no) eller Stig Aulid (91516107 / stig@cruit.no).