Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.12.2020
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3286152
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Kan du gjøre viktig helsedata tilgjengelig? 

Forsvarets sanitet er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Institutt for militærmedisin og epidemiologi (IME) har fagansvar for Forsvarets pasientjournalprogram, sanitetsinformasjon generelt, samt databehandling innenfor Forsvarets helseregister. Seksjon for sanitetsinformasjon (San Info) i IME søker nå en seniorkonsulent som skal ha ansvar for, og bidra til utvikling av data- og informasjonssystemer i Forsvarets sanitet. Som seniorkonsulent skal du også sikre datastøtte og opplæring av ansatte, samt drifte egne datanett- og systemer.

I IME er det ledig fast stilling 100 %. Arbeidssted Sessvollmoen.

Arbeidsoppgaver

Som seniorkonsulent innen seksjonen San Info, vil dine hovedarbeidsoppgaver være å videreutvikle og tilpasse datasystemer tilhørende Forsvarets helseregister, elektroniske informasjonssystemer for helsedata inkludert IMEs interne datanettverk. Du vil gi datastøtte og opplæring til brukere, samt drifte egne datanett og datasystemer. Du vil samarbeide med helsepersonell og brukere av helsedatasystemet Sanitetsdokumentasjon (SANDOK) i Forsvaret, helseinstitusjoner, og IT avdelinger ved sivile sykehus og Norsk Helsenett.

Andre oppgaver vil være å

 • Trekke ut, bearbeide og klargjøre data for videre behandling
 • Sikre datakommunikasjon, herunder telemedisin
 • Gi innspill til planlegging og utvikling av datasystemer Forsvarets sanitet, herunder delta i utviklingen av sanitetsrelaterte informasjonssystemer
 • Tilpasse FSANs elektroniske informasjonssystemer til Forsvarets datasystemer, herunder delta i utvikling og utrulling av Forsvarets elektroniske helsejournaler
 • Tilpasse/teste og videreutvikle applikasjoner, datamodeller og kommunikasjonssystemer
 • Delta i prosjekter ved å kvalitetssikre innhenting av data, herunder automatisk og optisk datafangst
 • Utøve sykepleietjeneste
 • Utføre saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til SANDOK 
Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som 

 • Har godkjent bachelorutdanning innen informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT) med helsefaglig erfaring eller sykepleierutdanning med erfaring innen helse IKT 
 • God kjennskap til elektronisk pasientjournal og kommunikasjon av helsedata
 • Kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Behersker norsk godt

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra Forsvaret
 • Erfaring fra data- og informasjonssystemer i Forsvaret
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • Er nøyaktig og strukturert, med vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater 
 • Jobber bra selvstendig og i team
 • Har god fremstillingsevne, er tydelig både muntlig og skriftlig, samt evner å formidle på ulike nivå i organisasjonen
 • Evner å sette seg inn i nye tekniske løsninger raskt og liker tekniske utfordringer
 • Tar initiativ og er løsningsorientert i tilnærmingen
Vi tilbyr
 • Interessante arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid og mulighet for å trene i arbeidstiden)
 • Godt og faglig dyktig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger  

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorkonsulent stillingskode 1363, ltr 58 - 64 p.t. kr 516 400 - 575 600 pr. år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Vitnemål og attester må legges ved digitalt ved søknadstidspunkt. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge og vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.